Kartellitutkimuksesta käy ilmi, että isännöinnin hinnan vedätyksessä käytettiin hyväksi uutta harmaan talouden torjuntakeinoa

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) seuraamusmaksuesityksestä käy ilmi, miten isännöintiala pyrki muun muassa hyödyntämään hinnan korotuksissa uutta rakentamisen urakoiden ilmoitusvelvollisuutta, joka tuli voimaan heinäkuussa vuonna 2014.

Kotitaloudet saaneet viiden miljardin korkoelvytyksen

Hypon toimitusjohtaja Ari Pauna arvioi, että suomalaiset kotitaloudet ovat saaneet viiden miljardin euron korkoelvytyksen vuodesta 2008 lähtien, kun asuntolainojen korkotaso on pudonnut lähelle nollaa. Tähän verrattuna pankkien markkinoimien asuntolainojen lyhennysvapaiden kulutuskysyntää elvyttävä vaikutus on vähäinen.

Verottajan yllätystulkinta voi maksaa taloyhtiölle kymmeniä tuhansia

Harmaan talouden torjuntaa varten kehitetty ilmoitusvelvollisuus on aiheuttanut lisähuolta ja -kustannuksia taloyhtiöissä. Nyt työntekijätietojen ilmoitusvelvollisuus on tulkittu koskemaan myös juuri valmistuneita taloyhtiöitä, joissa tehdään esimerkiksi takuukorjauksia.

Verottajan ilmoitusvelvollisuus on bisneksen paikka isännöitsijöille

Isännöintiliiton mukaan kuukausittaiset urakkailmoitukset verottajalle ovat tuoneet uusia kuluja taloyhtiöille, joissa teetetään kalliita ja pitkäkestoisia remontteja. Vastuu tietojen antamisesta on taloyhtiöillä, mutta tavallisesti isännöintiyritys huolehtii niistä. Monelle taloyhtiön hallitukselle on kuitenkin jäänyt epäselväksi, mitä urakkailmoituksen hoitamiseen liittyy.

Yritykset satsanneet 100 miljoonaa, mutta verottajalla on resurssipula

Rakennusala totuttelee parasta aikaa heinäkuun alussa voimaan tulleeseen urakka- ja työntekijätietojen ilmoitusvelvollisuuteen. Myös verottajalla on edessä hikisiä kuukausia, sillä sisään tulevaa massiivista aineistoa pitää pystyä käsittelemään menestyksellisesti. Yrityksille arviolta 100 miljoonaa maksaneen veromuutoksen vastapainona tarvitaan tuloksia, vaikka virasto valittaakin resurssipulaa.