Kokeile kuukausi maksutta

Kartellitutkimuksesta käy ilmi, että isännöinnin hinnan vedätyksessä käytettiin hyväksi uutta harmaan talouden torjuntakeinoa

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) seuraamusmaksuesityksestä käy ilmi, miten isännöintiala pyrki muun muassa hyödyntämään hinnan korotuksissa uutta rakentamisen urakoiden ilmoitusvelvollisuutta, joka tuli voimaan heinäkuussa vuonna 2014.

Ilmoitusvelvollisuudella pyritään torjumaan rakentamisen harmaata taloutta.

KKV:n tapahtumakuvaus perustuu asiassa saatuun näyttöön, joka muodostuu asiakirjanäytöstä ja viraston kuulemien henkilöiden antamista suullisista selvityksistä.

Viraston markkinaoikudelle lähettämässä seuraamusmaksuesityksessä todetaan, että asianosaiset saavuttivat yhteisymmärryksen isännöinnin hinnankorotuksista ja hinnoittelun yhdenmukaistamisesta vuonna 2014.

Hintoja korotettaisiin viemällä kasvaneesta työmäärästä syntyneet kustannukset suoraan eteenpäin asiakashintoihin, ja toisaalta uudet mahdolliset työtehtävät tarjottaisiin asiakkaille ja niistä veloitettaisiin voimassa olevien isännöintisopimusten ulkopuolisina, erillisveloitettavina palveluina.

Esimerkkinä tästä yhteisymmärrysestä käytettiin 1.7.2014 voimaan tullutta rakentamisen ilmoitusvelvollisuutta.

Rakentamisen ilmoitusvelvollisuudella pyritään torjumaan harmaata taloutta. Muutoksen myötä rakentamispalveluiden tilaajan, myös taloyhtiön on ilmoitettava kuukausittain Verohallinnolle tiedot rakennuspalveluja suorittavista työmaista, yrityksistä ja maksuista tiettyjen kriteerien täyttyessä.

Isännöinti haistoi ilmoitusvelvollisuudessa keinon erillisveloituksella hinnoiteltavan palvelun tarjoamiseen.

Isännöintiliitto piti työseminaaria Roomassa toukokuussa 2014. Kokouspöytäkirjasta käy KKV:n mukaan ilmi, että liiton hallitus käsitteli seminaarissa liiton Kotitalo-lehteä ja antoi ideoita asioista, joita lehdessä tulisi käsitellä. Isännöitsijäliiton työntekijä lähetti samana päivänä liiton toiselle työntekijälle viestin, jonka mukaan Isännöintiliiton hallitus toivoo laajaa mediakeskustelua verottajan uusista ilmoitusvelvollisuuksista taloyhtiön remonteista.

”Kyseessä on iso työ ja yrittäjien pitää pystyä laskuttamaan siitä; taloyhtiöissä pitää ymmärtää tämä. Näkökulmaksi ehdotettiin: 8000 taloyhtiölle lisälasku verottajan uudesta ilmoitusvelvollisuudesta”, sähköpostissa todettiin.

Isännöintiliiton koulutustilaisuudessa liiton edustaja totesi, että Kotitalo-lehti on vaikuttamiskanava asunto-osakeyhtiöiden hallitusten suuntaan. Hallitusten lukiessa lehteä toimialalla toimivien elinkeinonharjoittajien liiketoiminta paranee. Uudet palvelut on helpompi viedä käytäntöön, kun hallitus on ensin lukenut asiasta oikealla tavalla Kotitalosta. Hyvänä mallina mainittiin seuraavassa kuussa voimaan tuleva verottajan ilmoitusvelvollisuus.

”Ilmoitusvelvollisuus ja varmasti myös työaikakeskustelu ovat ajaneet monien pohdinnan siihen, mitä kaikkea oikein teemme ja miten sen asiakkailta veloitamme. Selkeästi nyt on suuntaus, että kannattavaa isännöintiä on se, jossa liikevaihdosta merkittävä osa on kiinteän hinnan lisäksi laskutettavaa”, Isännöitsijäliiton edustaja totesi.

Rahastusta osattiin epäillä

Isännöintialan halu hyötyä Rakennusalan ilmoitusvelvollisuudesta ei jäänyt huomaamatta.

Rakennuslehti kirjoitti vuonna 2015, runsas puoli vuotta ilmoitusvelvollisuuden voimaan tulon jälkeen, että harmaan talouden torjuntakeinoksi luotu verottajan ilmoitusmenettely tarjoaa isännöitsijöille uuden keinon rahastaa asunto-osakeyhtiöitä työstä, jonka yhtiö voi hoitaa itse vähällä vaivalla ja ilman kustannuksia.

Jutussa kerrottiin, että Realia Isännöinti veloitti ilmoitusvelvollisuuden hoitamisesta kiinteän kuukausimaksun ja sen päälle remontin hallinnoinnista kokonaiskustannuksiin perustuvan prosenttipohjaisen maksun. Helsinkiläisessä taloyhtiössä menettely koettiin isännöintiyrityksen rahastusyrityksenä.

”Minusta tämä on törkeä yritys käyttää harmaan talouden torjuntaa hyväksi, jotta päästään laskuttamaan taloyhtiöitä”, nimettömänä pysyttelevä taloyhtiön hallituksen jäsen totesi jutussa.

Lue lisää vuoden vuonna 2015 julkaistusta uutisesta tästä:

Isännöitsijöiden rahastuskeino: tuhansien veloitus harmaan talouden torjunnasta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kartellitutkimuksesta käy ilmi, että isännöinnin hinnan vedätyksessä käytettiin hyväksi uutta harmaan talouden torjuntakeinoa”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat