Eduskunta edellyttää vanhojen ok-talojen energiatodistuksen muuttamista vapaaehtoiseksi

Valtioneuvosto päätti 7.8.2014 pitämässään yleisistunnossa ryhtyä toimenpiteisiin, joita aiheutuu eduskunnan käsittelemästä kansalaisaloitteesta. Eduskunta on hylännyt kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen rakennuksen energiatehokkuudesta annetun lain muuttamisesta, mutta se edellyttää hallitusta muuttamaan pientalojen energiatodistusmenettelyä.