RT: Ehdotettu rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmä uhkaa heikentää rakennusten laatua

Rakennusteollisuus RT:n mielestä ympäristöministeriön ohjeluonnoksen mukaista rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmää tulee kehittää vielä huomattavasti, jotta se soveltuisi käytettäväksi rakentamisen säädösohjauksessa.