Kolmasosa betonisilloista on korjausiässä, mutta uusissa puusilloissa on jopa lahoa

Kolmasosa Väyläviraston silloista on rakennettu 1960-ja 1970-luvulla. Niiden peruskorjaustarve kasvaa voimakkaasti. Uutena huolena on se, että uusissa puusilloissa on lahovaurioita, sillä uudet, terveellisemmät kyllästysaineet eivät toimi yhtä hyvin kuin vanhat myrkyt.

Lahden Aleksanterinkadun ylikulkusillasta arkkitehtuurikisa – mukaan seuloutui neljä suunnitteluryhmää

Kilpailuehdotusten pohjalta arvioidaan, onko Aleksanterinkadulle mahdollista rakentaa taloudelliset reunaehdot ja kaupunkikuvalliset vaatimukset täyttävä silta. Päätöstä sillan rakentamisesta ei vielä ole.