Väitöstutkimus Vaasasta: Sijoituskiinteistöjen itsearvioinnit voivat johtaa harhaan

Tutkimuksen mukaan yritykset arvioivat kiinteistöjensä arvot usein korkeammiksi kuin ulkopuoliset asiantuntijat.

Ulkopuoliset antavat sijoituskiinteistöille varovaisempia arvoja. Tällöin sijoituskiinteistöarviointinsa itse laativien yritysten tuloslaskelma voi antaa myös positiivisemman kuvan taloudellisesta tilanteesta", Jukka Mäki toteaa. (Kuva: Riikka Kalmi)

Tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen lisäksi sijoittajan kannattaa käydä läpi myös liitetiedot ja ymmärtää niiden sisältö, sanoo Vaasan yliopistossa väittelevä DI, KTM Juha Mäki.

Hänen tutkimuksensa mukaan esimerkiksi yrityksen sijoituskiinteistöjen arviointi tilinpäätöksessä voi tuoda sijoittajalle yllätyksiä riippuen siitä, onko yritys tehnyt arvioinnin itse vai käyttänyt siihen ulkopuolista tahoa.

”Ulkopuoliset antavat sijoituskiinteistöille varovaisempia arvoja. Tällöin sijoituskiinteistöarviointinsa itse laativien yritysten tuloslaskelma voi antaa myös positiivisemman kuvan taloudellisesta tilanteesta”, ilmenee Mäen väitöskirjasta.

Perjantaina väittelevän Mäen mukaan tilannetta onkin mielenkiintoista seurata meneillään olevan pandemian jälkeen. Toimisto- ja kauppakeskuskiinteistöjen arvon pitäisi laskea mahdollisesti muuttuneen ostokäyttäytymisen ja lisääntyneiden etätyösuositusten vuoksi.

Mäki on tarkastellut väitöskirjassaan mahdollisuutta valita sijoituskiinteistöjen arvon määritys ja raportointi tilinpäätökseen perinteisen poistomenetelmän tai niin sanotun käyvän arvon menetelmän välillä.

”Käyvän arvon menetelmää käytettäessä seuraukset muutoksista sijoituskiinteistöjen arvostuksessa saattavat olla suuret, koska arvon alenema kirjataan suoraan ”menoksi” tuloslaskelmaan ja vastaavasti nousu vastaavasti ”tuloksi”. Sijoituskiinteistöalalta löytyy esimerkkejä yrityksistä, joiden tulos ylittää liikevaihdon”, sanoo Mäki.

Euroopan unionin alueella julkisesti noteeratut yhtiöt laativat tilinpäätöksensä IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti. Ohjeisto määrää perusperiaatteet tilinpäätöksen laatimiselle, mutta antaa myös mahdollisuuksia valita eri raportointitapojen välillä.

Mäen mukaan sidosryhmien, esimerkiksi sijoittajien ja rahoittajien kannalta olisi helpoin ratkaisu, että yritykset käyttäisivät vain ulkopuolista arvon määrittäjää paitsi tilinpäätöksessä myös siihen liittyvien tietojen raportoinnissa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Väitöstutkimus Vaasasta: Sijoituskiinteistöjen itsearvioinnit voivat johtaa harhaan”

Jätä kommentti