Kokeile kuukausi maksutta

Mistä puhumme, kun puhumme tahtituotannosta?

Rakennuslehti on tänä vuonna seurannut erityisesti tahtituotannon jalkautumista rakennustuotantoon. Tulokset ensimmäisistä piloteista ovat olleet varsin rohkaisevia, mutta riskinä on, että muodikasta tahtituotantosanaa aletaan käyttää löysästi ja harhaanjohtavasti.

Skanska on leanin edelläkävijöitä Suomesssa. Silti tahtituotanto oli jopa sen ykköstyömaalla Helsingin Kaupunkiympäristötalolla uusi kokemus. Tahtituotanto päätettiin ottaa käyttöön aikataulun kirittäjäksi kesken projektin. Se osoittautui hyväksi harjoitukseksi, vaikka kaikkiin tavoitteisiin ei heti päästykään.

Noin 25 vastaavaa mestaria eri rakennusliikkeissä on päässyt opettelemaan tahtituotannon käyttöä. Parhaissa kohteissa on saatu 30–50 prosenttia pois sisävalmistustöiden läpimenoajoista.

Tahtituotannossa projekti jaetaan identtisiin työpaketteihin, jotka seuraavat toisiaan keskeytyksettä. Tuotantonopeus on yhdenmukainen koko valitun jakson ajan. Tasainen virtaus tekee projektista tavanomaista ennustettavamman. Tahtituotannon voima perustuu tuotantosysteemin standardointiin, tuotannon eräkokojen ja puskureiden pienentämiseen sekä erinomaiseen kykyyn antaa tilannekuva tuotannon etenemisestä.

Tulokset parantuvat harjaantumisen myötä, mutta se edellyttää sitä, että suunnittelijat ja aliurakoitsijat pysyvät samoina.

”Jokaisessa projektissa ei voi lähteä liikkeelle nollasta aina uuden porukan kanssa”, Visonin konsultti Aleksi Heinonen sanoo.

Ensi vuonna nähdään, miten tahtituotanto onnistuu vaativissa projekteissa, kuten Finavian Vantaan lentokenttähankkeessa, Oulun sairaalahankkeessa tai Helsingin yliopiston päärakennuksen korjaamisessa. Oulussa Skanskan pitää kuroa NCC:n kymmenen kuukauden etumatka kiinni. Siksi harkinnassa on jopa päivän tahti sisätöissä.

Skanska on saanut hyvää harjoitusta tahtituotannon käyttöön muun muassa Helsingin Kaupunkiympäristötalon hankkeessa. Siinä työn edistymistä on seurattu jopa videokameran avulla ja tästä seurannasta on valmistumassa diplomityö.

Monet tilaajat edellyttävät rakentajilta tahtituotannon osaamista. Monille konkarimestareille on kuitenkin vielä epäselvää, mitä tahtituotanto tarkoittaa, miten se suunnitellaan ja miten se johdetaan.

Tahtituotanto-sanaa käytetään liian löysästi. Aleksi Heinonen ja Firan tohtorikoulutuksessa oleva kehitysinsinööri Joonas Lehtovaara ovat sitä mieltä, että tarvitaan määritelmä sille, mitä tahtituotanto minimissään on ja mitä toimia se edellyttää. Muuten on liian helppo sanoa ”sitähän me olemme aina tehneet”, jolloin hukataan mahdollisuus kehittää toimintaa.

Maailmalla viikon tahti on yleinen, ja esimerkiksi Norjassa siitä on saatu hyviä kokemuksia. Heinosen tavoitteena kuitenkin on, että Suomessa päästään päivän tahtiin.

Kaksi viikkoa on varsin pitkä tahtiaika, vaikka sellaista käytetäänkin Kaliforniassa.

”Jos tahtiaika on viikko tai yli, aletaan helposti liukua kohti tavanomaista tuotantoa. Silloin aliurakoitsijat eivät välttämättä sido resurssejaan yhteen kohteeseen vaan hyppivät työmaiden välillä.”

Päivän tahti ilman puskureita on teoriassa mahdollinen, mutta käytännössä väliin voi laittaa puskuriksi esimerkiksi tyhjä huone, jossa ei tapahtu mitään.

Asuntorakentamisessa päivän tahti tarkoittaa sitä, että tiimi työskentelee yhden päivän samassa sijainnissa, esimerkiksi huoneistossa tai kylpyhuoneessa. Seuraavana päivänä tiimi toistaa samat tehtävät uudessa paikassa. Hankkeiden läpimenoaika lyhenee, ja laatuongelmat paljastuvat välittömästi eivätkä vasta hankkeen lopussa, kuten perinteisellä toteutustavalla tapahtuu.

Tätä on tahtituotanto

Tahtituotanto koostuu kolmesta osasta; tahtisuunnittelusta, tahtiohjauksesta sekä systemaattisestia, jatkuvasta parantamisesta.

Tahtisuunnittelun avaintekijät ovat tuotantosuunnitelman sovittaminen tilaajan sekä tuotannon kokonaisuuden tavoitteisiin, tahtialueen ja -ajan määritys, visuaalinen johtaminen, logistiikan integrointi, suunnittelun ohjauksen integrointi, sekä työntekijöiden perehdytys ja osallistaminen.

– Tahtisuunnitelma vastaa tilaajan vaatimuksiin ja projektin tavoitteisiin, sekä on samalla realistinen suhteessa tarjolla oleviin resursseihin ja ulkoisiin rajoitteisiin.

– Tahtialueet, tahtiaika ja vaunukohtaiset työpaketit on määritelty yksiselitteisesti niin, että jokainen työntekijä tietää missä, milloin ja mitä työtä heidän tulisi tehdä.

– Tahtisuunnitelma on visualisoitu selkeästi kaikille tuotannossa työskenteleville, joka antaa tietoa myös muiden tekijöiden tehtävistä ja sijainneista.

 • – Materiaalitoimitukset, materiaalien säilytys sekä siirrot on suunniteltu niin, että materiaalit ovat valmiina jokaiselle tahdille juuri oikeaan aikaan, kuitenkaan haittaamatta muiden tahtien työtä.
 • Suunnitelmat ovat valmiita sekä tarkistettu työntekijöiden kanssa ennen tahtien alkua.

– Tuotannossa työskentelevät, erityisesti nokkamiehet sekä työntekijät, on perehdytetty työskentelemään tahtituotannossa. Samalla työntekijöiden tietotaitoa on hyödynnetty tahtisuunnitelman viimeistelyssä.

Tahtikontrolli tarkoittaa tahtituotannon aikana tehtävää systemaattista päivittäis- ja viikkojohtamista, jota ohjaa jatkuva parantaminen. Sen avaintekijät ovat yhteinen tilannekuva, jatkuva, yhteistoiminnallinen parantaminen ja  poikkeamiin reagoiminen, säännöllinen aikataulun päivitys sekä systemaattinen laadunhallinta.

– Jaetaan yhteinen tilannekuva kaikille tuotannossa työskenteleville hyödyntämällä päivittäista, visuaalista johtamista.

– Esteitä työnteolle poistetaan yhteistoiminnallisesti jokaisen tahdin aikana. Päätökset muutostoimenpiteistä tehdään yhdessä nokkamiesten ja työntekijöiden kanssa.

– Tuotantosuunnitelmaa päivitetään sovituin väliajoin, vähintään tahdeittain.

– Laatua hallitaan systemaattisilla tahtikohtaisilla osaluovutuksilla, jolloin virheet pyritään korjaamaan välittömästi.

Tätä on lean

Lean Construction on lean-ajatteluun perustuva näkemys projektituotannosta, jonka tavoitteena on luoda ennustettavaa työnkulkua eliminoimalla tilanteet, joissa työ odottaa työntekijöitä tai työntekijät odottavat työtä.

Samassa tahdissa toimiminen on vasta ensimmäinen askel kohti tuottavuuden parantamista. Tämän jälkeen voidaan aloittaa systemaattinen parantaminen ja jatkaa kehittämistä projektien yli, kohti ’teollista rakennusprosessia’. Systemaattisen parantamisen avaintekijöitä ovat kumppanuussuhteet, hukan poisto, teollinen logistiikka sekä dataan perustuva mittaaminen ja päätöksenteko.

– Kehittäminen kumppanuussuhteiden kautta, vakioitujen tuotantotiimien luominen jotka vievät oppeja järjestelmällisesti projektista toiseen

– Hukan poisto vakioitujen juurisyyanalyysimenetelmien, kuten A3-raporttien avulla

– Tilakohtainen materiaalinimikkeistö (bill of materials), joka mahdollistaa tarkan materiaalikulutuksen ja hävikin mittaamisen. Logistiikka on eroteltu arvoa lisäävästä työstä.

– Jatkuvaa parantamista viedään eteenpäin yritystasolla yhteisesti määriteltyjen avainlukujen, kuten läpimenoajan ja laatuvirheiden, pohjalta. Kehitys pohjautuu datan avulla tehtäviin päätöksiin, eikä vain mielipiteisiin.

Tätä artikkelia on kommentoitu 6 kertaa

6 vastausta artikkeliin “Mistä puhumme, kun puhumme tahtituotannosta?”

 1. Hieno idea tämä tahtituotanto. Liian monessa projektissa ollut mukana, jossa aikataulut tehdään tiukoiksi ja”häiriöherkiksi”. Aikataulupalavereissa painotettu, että pystymme kyllä sitoutumaan tähän, MIKÄLI muutkin sitoutuvat. Ongelmat lähtevät kertaantumaan kun asennusvalmiutta ei todellisuudessa ole vielä edellisen urakoitsijan jäljiltä vaikka aikataulu antaa näin ymmärtää, yleensä heti projektin alkuvaiheessa.

  Alussa tulisi rauhoittaa tilanne ja olisi tärkeää tehdä kaikkien tahtituotannon urakoitsijoiden (joiden työt liittyvät merkittävästi toisten töihin) kanssa malliasennus ja todeta millaiseen kuntoon mesta jää tämän jälkeen ja käydä läpi onko tämä riittävä lähtötaso, jotta tästä päästään jatkamaan sujuvasti eteenpäin. Yleensä tässä vaiheessa on jo niin kiire ja tätä myötä uhkailuja, reklamointeja, sakon uhkia yms, lyhykäisyydessään hirveä paine aloittaa, vaikka työmaalla ei ole edellytyksiä tähän vielä pitkään aikaan. Ja sitten näytetään nyrpeää naamaa odotustuntilappujen kuittauksille.

  Mutta kuten todettu, kaikkien tulee sitoutua. Muuten tästä ei yksinkertaisesti tule yhtään mitään.

  – LVI-urakoitsija

 2. Kyllä tämän tahtituotannon kanssa mennään peräpää edellä puuhun. Painetaan vaan pää kolmantena jalkana junia eteenpäin. Saadaan rakentamisen laadulle oikein piristysruiske, kun tehdään lätäkkökartat ja huolehditaan, että kosteusmittaus tehdään kuivimmasta kohdasta, jotta päästään päällystämään märät holvit tahtiaikataulun mukaisesti. Tahtiaikatauluhan on pyhä.

  Sitä on pikkumestarina mukavaa toimia, kun ei ole pienintäkään mahdollisuutta osallistua tahtituotannon suunnitteluun. Koitat vaan sirkuspellen lailla saada potkittua talon pystyyn, korjatkoon vuosikorjaus sitten sudet ja sekundat perästä. Varmaa on ainakin se, ettei tahtityömailla viihdy kukaan.

 3. Tahti on hieman hankala, kun pommisuojaa, kylppäreitä tai rappukäytävää ei voi koota kuin traktoreita.

  1. Kyllä voi. Se on vain hankalampaa, mutta onnistuu kunhan väki on sitoutunutta ja työsuunnittelu toimii.

   1. Kazakkivirobulgaari duunarit sitoutuu, juuuuu. Herää ny unestas.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat