Kokeile kuukausi maksutta

Jyväskylän liikunnan suurhanke supistuu merkittävästi – vanha jäähalli korjataan

Uusi rahoituskierros ei tuonut alkuperäisiin suunnitelmiin perustuvaa ratkaisua Jyväskylän liikunnan suurhankkeelle. Nyt hanketta karsittaneen ainakin 60 000 neliömetrillä ja 50 miljoonalla eurolla.

Alustava luonnoskuva vuodelta 2017 Hippos2020- areenakeskuksesta. Näkymä pääsisäänkäynnille. Kuva: PES-Arkkitehdit.
Kuuntele juttu

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta antoi tiistaina lausunnon Hippos-hankkeen muutetuista suunnitelmista ja tilaohjelmasta tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa HIppoksen alueelle urheilun, liikunnan, terveydenedistämisen ja hyvinvoinnin keskus, jonka tarkoitus on toimia alustana uudenlaiselle liiketoiminnalle ja osaamisekosysteemille.

Lautakunta kannattaa hankkeen uusia suunnitelmia ja tilaohjelmaa alueen kehittämisen näkökulmasta katsottuna. Kaupungin oman investointiosuuden pienentyminen alkuperäisestä tarjoaa mahdollisuuden esimerkiksi pesäpallostadionin välttämättömien investointien sekä tulevien kulttuuri-investointien rahoittamiselle.

Lautakunnan mukaan esimerkiksi harjoitusjäähalliolojen pikaisen kuntoonsaattamisen ja urheilutapahtumien kapasiteetin kasvattamisen vuoksi ulkopuolisen sijoittajan mukanaolo on kaupungin kokonaistalouden sekä toiminnan riskien kannalta välttämätöntä.

Lisäksi lautakunta toteaa, että esitettyihin suunnitelmiin voidaan jatkovaiheissa tehdä muutoksia, mikäli liikuntatilojen määrälliset, laadulliset ja toiminnalliset edellytykset säilyvät vähintään nyt esitetyssä tasossa.

Kymmenien vuosien sopimus

Lautakunta ilmaisi lausunnossaan huolen 30 vuotta pitkästä ehdotetusta liikuntavuorosopimuksesta. Kaupungin sitoutuminen näin pitkäksi aikaa elinkustannusindeksiin sidotulla vuosittaisella korvauksella muodostaa lautakunnan mukaan merkittävän taloudellisen riskin ja hyvin todennäköisesti aiheuttaa korotuspaineita myös hinnoitteluun.

Sopimuksen mukaan kaupunki perisi seuroilta omavastuuosuudet ja maksaisi hallin toimintaa pyörittävälle kommandiittiyhtiölle kokonaiskustannukset seurojen vuoroista.

”Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että kaupunki on taho, joka vastaa siitä, jos seuroille tulee sopimusaikana maksuvaikeuksia”, lautakunta huomauttaa.

Asian käsittely etenee lautakunnasta suunnitelman mukaan kaupunginhallituksen 9.11. iltakoulun kautta kaupunginhallituksen kokoukseen 16.11. ja kaupunginvaltuustoon 23.11.

Tämän aikataulun mukaan kaupunginhallituksen ja lautakuntien toimeenpanevat päätökset olisivat keväällä 2021 ja rakennustyöt voisivat alkaa syksyllä 2021 eli  noin vuoden alkuperäisistä suunnitelmista myöhemmin.

Karsintaa 60 000 neliötä ja 50 miljoonaa euroa

Tarkentunut Hippos-hankkeen laajuus on noin 100 000 bruttoneliömetriä, josta liikuntatiloja noin 60 000 bruttoneliömetriä. Tällä hetkellä Hippoksen koko bruttoala on noin 40 000 neliömetriä. Uudet tilat toisivat Hippoksella noin 50 prosentin lisäyksen liikunnan ja urheilun käyttötunteihin vuosittain.

Hankkeen koko on pienentynyt aiemmin esillä olleesta A-versiosta 60 000 bruttoneliömetriä, kokonaiskustannukset 200 miljoonasta eurosta 150 miljoonaan euroon ja kaupungin sijoitettu pääoma 28 miljoonasta 23 miljoonaan euroon.

Liikuntavuorosopimuksen kaupungin osuus on pienenee 5,5 miljoonasta 5 miljoonaan euroon vuodessa ja sopimuksen kesto pitenee 20 vuodesta 30 vuoteen. Hankkeeseen kytketty asuntorakentamisoikeus pienenee 6 000 kerrosneliömetriä.

Hippos-hanke toteutettaisiin puoliksi omalla pääomalla ja puoliksi lainalla. Oman pääoman ehtoinen 76 miljoonan euron rahoitus jakautuisi Kiinteistökehitysyhtiö Sepoksenja finanssiryhmä Taalerin yhteensä 43 miljoonan euron, Jyväskylän kaupungin 23 miljoonan euron ja Lehto Groupin 10 miljoonan euron osuuksiin. Mahdolliset opetus- ja kulttuuriministeriön ja EU:n tuet eivät sisälly näihin lukuihin ja ne neuvotellaan erikseen.

Monitoimiareena muuttuu peruskorjatuksi jäähalliksi

Merkittävin muutos aiemmin esiteltyyn niin sanottuun A-versioon on monitoimiareenan vaihtuminen jääareenaksi, joka peruskorjataan nykyisen jäähallin paikalle.

Lisäksi Monitoimitalon ja Hipposhallin paikalle suunniteltu jalkapallostadion siirtyy harkittavaksi vasta toisessa vaiheessa.

Uudessa suunnitelmassa aiemmin erillinen voimistelutalo on suunniteltu osaksi uutta liikuntakeskusta, jossa tulisi olemaan myös yleisurheilutilat. Myös harjoitusjäät ovat suunnitelmissa liikuntakeskuksen yhteydessä.

Hankkeen myötä nykyisestä jäähallista rakennettaisiin uudelleen molemmat päädyt ja uusimmat keskellä rakennusta sijaitsevat osat säilytettäisiin. Jäähalli rakennettaisiin kiinni uuteen osaamiskeskukseen, jolloin jäähallin yleisösisäänkäynti tulisi osaamiskeskuksen kautta. Näin voidaan kasvattaa hallin katsojakapasiteettia ja päivittää jäähalli tapahtuma-areenaksi. Muutoksilla parannetaan areenana palvelutasoa sekä mahdollistetaan paremmat pukuhuone-, huolto-, ja varastotilat.

Alueen sydämeksi rakentuu osaamiskeskus, josta on pääsy sekä jääareenalle että liikuntakeskukseen. Sinne sijoittuu ravintoloita, palveluita, tutkimus- ja yritystiloja ja liiketiloja, muun muassa yliopiston liikuntatieteellisen laboratorio- ja toimistotilat sekä ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön tilat. Samoin sinne on suunniteltu Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KiHu:n tutkimustiloja ja toimistoja sekä kaupallisia liikuntatiloja, kuten kuntosali ja sirkus-/parkour-tilat.

Yleisurheilu, voimistelu, palloilu- ja kamppailulajit, tanssi- ja esittävät lajit sekä lajinomaiset lämmittelytilat ja ryhmäliikunta keskittyvät Hippoksen nykyisen nurmikentän kohdalle rakennettavaan liikuntakeskukseen, jossa voidaan järjestää 2 300 katsojan tapahtumia, kisoja ja erityisesti palloilulajien otteluita. Yleisurheilukisoille voidaan katsomopaikkoja järjestää maksimissaan 1 500.

Koko liikuntakeskusta kiertävä lehteri yli 400 metriä pitkä lehteri toimii tarvittaessa myös tapahtumien katsoja- ja mediatilana. Liikuntakeskuksen yhteyteen rakentuisivat myös kolme tekojäärataa.

Pysäköintipaikkoja tulisi noin 900 ja ne sijoittuvat alueen eri puolille sekä maantasopysäköintinä että pysäköintilaitokseen.

Köyhälammen ympärille sijoittuva liikuntapuisto palvelee kaupunkilaisia sekä Hippoksella harjoittelevia liikkujia. Puiston suunnittelu käynnistetään kaupungin ja liikuntapalvelujen omana prosessina huomioiden tiukentuneen talouden reunaehdot. Liikuntapuistoon on myös tarkoitus asemoida uusi monikäyttöinen pesäpallostadion, jonka käyttöönotto voisi olla jo keväällä 2022.

Suunniteltu rakentamisaikataulu

Mikäli hankkeen rakentaminen alkaisi syksyllä 2021, olisi arvioitu rakennusaika noin kaksi vuotta. Monitoimitalo ja Hippos-halli säilyvät käytössä koko rakentamisen ajan. Jäähallille rakentamisesta tulee eniten häiriötä, mutta katkot pyritään järjestämään laajennettujen kesätaukojen ympärille.

Rakentaminen on tarkoitus tehdä yhtäaikaisena siten, että sekä peruskorjaamista että uudisrakentamista voidaan tehdä samanaikaisesti. Oletuksena on, että vain jääurheilu tulee vaatimaan väistötiloja. Liikuntapuiston rakentamisesta ja suunnittelusta vastaa kaupunki, ja sen vaiheistus sekä rakennusaikataulu tarkentuu myöhemmin.

Osa aiemmasta Hippos2020-hankkeesta ehdittiin saada jo rakennuslupavaiheeseen, ja näitä suunnitelmia on tarkoitus hyödyntää mahdollisimman paljon. Nyt tehtyjen uusien linjausten osalta suunnittelu on vasta luonnostasolla ja niihin tulee vielä muutoksia suunnittelun edetessä.

Hippos2020-hankkeen suunnittelu aloitettiin 2015 kaupungin tilapalvelun omana toimintana, ja vuonna 2016 hankkeen vetovastuu siirtyi elinkeinoyksikölle.

Joulukuussa 2017 tehdyn päätöksen myötä hankkeen vetovastuu siirtyi Lehto/Fennia-konsortiolle, josta Fennia irtautui vuoden 2019 keväällä. Konsortion oikeudet siirtyivät samalla Lehto Groupille, joka tästä lähtien on vastannut hankkeen suunnittelusta yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Jyväskylän liikunnan suurhanke supistuu merkittävästi – vanha jäähalli korjataan”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat