Kokeile kuukausi maksutta

Harjavallan vetylaitoksen konsultointi- ja suunnittelupalveluista tehtiin sopimukset

Vihreän vedyn tuotantolaitoksen ja metanointiyksikön rakentamisesta Harjavaltaan vastaava P2X Solutions on allekirjoittanut projektin konsultointi- ja hankintapalveluiden sekä laitossuunnittelun puitesopimukset Fimpecin ja Swecon kanssa.

Kumpikin yhtiö on myös valittu kumppaniksi tuotantolaitoksen rakentamisprojektiin. Power-to-X-teknologiaan perustuvan, kapasiteetiltaan 20 megawatin laitoksen rakennustyöt alkavat tämän vuoden syksyllä ja valmistuvat aikataulun mukaan vuoden 2024 kesällä.

Harjavallan vetylaitos sai myönteisen investointitukipäätöksen työ- ja elinkeinoministeriöltä joulukuussa sekä pääomasijoituksen muun muassa Ilmastorahastolta. P2X Solutions teki Harjavallan laitoksen investointipäätöksen 2. helmikuuta. Investoinnin arvo on noin 70 miljoonaa euroa.

Harjavallan laitoksessa kiertotalouden toteutuminen käytännön tasolla on varmistettu jo ennen rakentamisen aloittamista. Tuotantoprosessin sivutuotteina syntyvälle hapelle ja lämmölle on jo tunnistettu asiakkaat alueen muista teollisuusyrityksistä, mikä vähentää kustannuseroa harmaaseen eli fossiilisesti tuotettuun vetyyn. Vetyä sekä jalosteita myydään myös muille toimijoille. Harjavallan laitoksen on arvioitu vähentävän Suomen hiilidioksidipäästöjä 40 000 tonnilla vuosittain.

P2X Solutions on rakentamiseen valmistautumisen rinnalla jo aloittanut seuraavien vastaavien laitosten suunnittelun. Fimpecin kanssa allekirjoitettu puitesopimus konsultointitehtävistä aloittaa yhtiöiden yhteistyön Harjavallan laitoksen ohella useammassa P2X Solutionsin tulevassa laitoshankkeessa. Fimpecin mukaan sopimus työllistää näillä näkymin arviolta 5-15 fimpecläistä yhteistyöprojektien aikana.

Sweco on toiminut P2X Solutionsin kumppanina jo Harjavallan laitoksen perusteellisesta toteutettavuussuunnittelusta alkaen ja jatkaa nyt laitoksen suunnittelijana.

P2X Solutions valmistaa vihreää vetyä täysin päästöttömästi elektrolyysillä vedestä uusiutuvilla energialähteillä. Osan tuottamastaan vihreästä vedystä yhtiö jatkojalostaa uusiutuviksi synteettisiksi polttoaineiksi, kuten synteettiseksi metaaniksi. Prosessin sivuvirtoina syntyvä lämpö ja happi voidaan hyödyntää teollisissa prosesseissa.

Viime aikoina on julkistettu useita vetylaitoksia koskevia suunnitelmia. Esimerkiksi Nordic Ren-Gas oy on kertonut metaania ja vetyä tuottavien Power-to-Gas-tuotantolaitosten suunnitelmista Lahteen ja Mikkeliin. Nämä hankkeet ovat kuitenkin vielä kauempana toteutumisesta kuin Harjavallan laitos, sillä niissä on vasta aloitettu teknistaloudellinen toteutettavuusanalyysi, joka määrittää hankkeiden teknisen ja kaupallisen toteutettavuuden ennen investointipäätöstä. Elomaticin perustama kehitysyhtiö Green H2UB ja Turun Seudun Energiantuotanto (TSE) puolestaan kaavailevat vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakentamista Naantaliin.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Harjavallan vetylaitoksen konsultointi- ja suunnittelupalveluista tehtiin sopimukset”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat