Moni asia puristi talotekniikka-alaa, mutta vihreä siirtymä nostaa sitä

Talotekniikka-alalla tulevaisuus on ruusuinen, mutta matka sinne on kuoppainen. Viimevuotinen katsaus valotti poikkeustilanteen vallitessa jo pitkälti tätäkin vuotta, mutta kaikki vallinneet pelot ja uhkakuvat eivät onneksi realisoituneet täydessä mitassaan.

Virheinvestoinnit upottivat lasi- ja teräsrakentajan, hintaralli antoi kuoloniskun

Toukokuussa lopulla konkurssiin ajautunut lasi- ja teräsrakennetoimittaja Tambest oli vaikeuksissa jo ennen kevään hintarallia. Lopullisen kuoliniskun antoi kuitenkin Ukrainassa käytävä sota, kun keskeiset materiaalit sekä kallistuivat entisestään ja myös saatavuuden kanssa syntyi ongelmia.

Ulkomaiset aliurakoitsijat ovat rakentamisen heikoin lenkki

Rakennuttajien mielestä aliurakoitsijoiden ohjaus sekä riskienhallinta eivät ole kaikilta osin onnistuneita. Myöskään aliurakoitsijoiden osin ulkomaisen työntekijäkunnan ammattitaitoon ei olla kaikilta osin tyytyväisiä. Muuten rakennuttajien palaute urakoitsijoille oli yllättävänkin positiivinen.