Skanska EMV:n väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi Tuomas Särkilahti

Tuomas Särkilahti on nimitetty 5. lokakuuta alkaen Skanska EMV:n väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi siihen saakka, kunnes tehtävään saadaan nimitettyä vakinainen toimitusjohtaja. Uuden johtajan haku on ollut käynnissä syyskuun puolivälistä lähtien, jolloin Skanska EMV:n edellinen toimitusjohtaja Jaanus Otsa ilmoitti lopettavansa yhtiön palveluksessa.

Ramirent ja Veidekke solmivat aiesopimuksen Norjassa

Ramirentin norjalainen tytäryhtiö Bautas AS on tehnyt aiesopimuksen koskien pääyhteistyösopimuksen solmimista norjalaisen rakennuskonsernin Veidekke Entreprenør AS:n kanssa. Sopimus koskee yhdeksää tuoteryhmää, jotka muodostavat noin 80 prosenttia Veidekken koko vuokrakaluston tarpeesta. Sopimuksen arvo saattaa nousta 1 miljardiin Norjan kruunuun.

Espoon tekninen lautakunta hyväksyi Suurpellon alueen katusuunnitelmia

Espoon tekninen lautakunta on hyväksynyt useita rakenteilla olevan Suurpellon alueen katusuunnitelmia. Ehdotukset koskevat katujen, kevyen liikenteen väylien ja katuviheralueiden rakentamista. Nyt hyväksyttyjen alueen pohjoisosan katujen rakennuskustannusten arvioidaan olevan noin 22,7 miljoonaa euroa.