Jyväskylän valtuusto hyväksyi Keljonkankaan päiväkodin 2,7 miljoonan euron hankesuunnitelman

Jyväskylän kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Keljonkankaan päiväkodin rakentamista koskevan hankesuunnitelman. Rakentamisen kustannusarvio on 2,7 miljoonaa euroa. Hankkeen laajuus on 1 540 bruttoneliömetriä, jolloin vastaavat neliökustannukset ovat 1 753 euroa bruttoneliötä kohti. Päiväkodin on tarkoitus valmistua kesällä 2009.

Jyväskylän valtuusto hyväksyi Mankola I:n asemakaavaehdotuksen

Jyväskylän kaupunginvaltuusto on hyväksynyt noin 15,6 hehtaarin laajuisen Mankola I:n asuinalueen asemakaavan laajennus- ja muutosehdotuksen. Noin kolmen kilometrin päässä kaupungin keskustasta Tuomiojärven itärannalla sijaitsevalle alueelle on kaavailtu pientalovaltaista rakennusoikeutta yhteensä reilut 29 000 kerrosneliömetriä noin 250 asuntoon. Asukkaita alueelle tulisi noin 880.

Kirkkojärven koulun rakentamista koskeva kaavamuutos etenee Espoossa

Espoon kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavan muutosehdotuksen, joka mahdollistaa uuden 770 oppilaan yhtenäisen peruskoulun rakentamisen nykyisten purettavien koulurakennusten tilalle Kirkkojärvelle. Uudesta koulusta tulee kolmikerroksinen ja tilaa rakennuksessa tulee olemaan kaikkiaan 10 000 kerrosneliömetriä. Koulutonttia suurennetaan 1,6 hehtaarista 2,6 hehtaariin. Rakentamisen on tarkoitus alkaa marraskuussa 2008.

Uudenmaan ympäristöpalkinto Loviisan perinne- ja korjausrakentamisen päiville

Uudenmaan ympäristöpalkinto 2007 on myönnetty Loviisan Kulttuuri- ja Ympäristöliikkeelle heidän ideoimastaan Wanhassa Wara Parempi perinne- ja korjausrakentamisen päivistä. Päivien ansiosta tärkeän kulttuuriympäristön arvostus kasvaa, vanhat työtavat periytyvät eteenpäin ja perinnekasvit säilyttävät paikkansa vanhoissa pihapiireissä.

Jyväskylän jäähallin asemakaavan muutosehdotus etenee

Jyväskylän kaupunginhallitus on tänään pitämässään kokouksessa alustavasti hyväksynyt Hippoksen urheilualueen jäähallin peruskorjaamista ja laajentamista koskevan asemakaavan muutosehdotuksen. Kaupunginhallitus pyytää muutosehdotuksesta lausunnot Keski-Suomen pelastuslaitokselta, rakennus- ja ympäristölautakunnalta ja liikuntalautakunnalta. Lisäksi muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

Sipoo perustaa kasvusuunnitelmansa kunnan omistamille maille

Sipoo on hankkinut viimeisen kahden vuoden aikana kunnan omistukseen merkittävän määrän maa-alueita, joille perustaa kasvusuunnitelmansa. Sipoo omistaa keskeisissä osissa kuntaa lähes 400 hehtaaria maata. Lisäksi Sipoo on saanut ympäristöministeriöltä luvan lunastaa yli 60 hehtaaria Helsingin kaupungin omistamia maita Nikkilässä. Siten kunnan omistus on laajenemassa jo 450 hehtaariin. Kaikkiaan uuden yleiskaavan toteuttamiseen on arvioitu tarvittavan 700 hehtaaria maata.