Tytöttelyä, vähättelyä ja seksuaalista häirintää – Kysely paljastaa rakennusalaa vaivaavat tunkkaiset asenteet

RIL:in kyselyssä sukupuoli ja ikä nousivat esiin syrjinnän syinä. Noin puolet vastaajista koki, että miehillä on paremmat mahdollisuudet edetä urallaan rakennusalalla.

LVI-alan oppilaitoksista työelämäkumppaneita – uusi malli parantaa tutkintojen laadunvarmennusta ja lisää yritysyhteistyötä

Ammatillisen koulutuksen laatua on kyseenalaistettu viime vuosina. Sen tuottamaa osaamista ei ole aina pidetty riittävänä. LVI-alalla koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja tutkintojen laatua varmistetaan nyt LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n luomalla yhteistyömallilla, jossa on mukana alan oppilaitoksia ja yrityksiä sekä opetusalan asiantuntijoita.