Tunteita herättävä asetus tuulivoimamelusta lausunnoille, sallisi 45 desibelin melun

Valtioneuvoston tuulivoimamelua koskeva asetusluonnos lähtee tänään 18.11.2014 lausunnoille. Ulkomelutaso saisi olla päivällä korkeintaan 45 desibeliä ja yöllä 40 desibeliä pysyvän ja vapaa-ajan asutuksen lähellä. Impulssimaisen, kapeakaistaisen melun osalta ohjearvo on 5 desibeliä pienempi.

Uusi nettipalvelu auttaa kotitalouksia ja rakentajia kohtaamaan toisensa

Palkkaus.fi on avannut työntekijöille uuden palvelun, joka auttaa työntekijöitä ja heitä palkaavia kotuitalouksia löytämään toisensa nykyistä helpommin. Palvelun avulla ammattilainen voi löytää lisää töitä ja myös mainostaa osaamistaan sosiaalisen median kautta tai suoraan kotitalouksille.

Rakennusliike Koivukosken rakentama tuotanto- ja pääkonttorikiinteistö myytiin rahastolle

Rakennusliike Koivukoski Oy ja Callardo Capital Oy ovat 14.11.2014 tehdyllä kaupalla sopineet Järvenpäässä Vähänummen teollisuusalueella sijaitsevan Auramo Oy:n käytössä olevan tuotanto- ja pääkonttorikiinteistön myynnistä VVT Kiinteistösijoitus Oy:n hallinnoimalle VVT Property Fund I Ky:lle.

 

Venäjä ei ole säikäyttänyt: Hallitus esittää rahoitusta Fennovoiman tierakentamiseen

Hallitus sopi 17. marraskuuta 2014 täydennyksistä vuoden 2015 talousarvioesitykseen. Fennovoima Oy:n ydinvoima-alueelle johtavan tieyhteyden rakentamiseksi esitetään Liikennevirastolle 7,4 miljoonan euron valtuutta. Fennovoima Oy rakentaa ja rahoittaa tien, ja valtio maksaa tieosuuden sen valmistuttua kahden vuoden kuluttua edellyttäen, että voimalaa rakennetaan.