Kokeile kuukausi maksutta

Espoon Hepokorpeen rakennetaan sähköasemaa, jolla on perinteisen sähkönsiirron lisäksi myös tärkeä huoltovarmuusrooli. Sähköasema toimii voimanlähteenä viereen tulevalle massiiviselle datakeskukselle, jonka hukkalämpö puolestaan jalostetaan päästöttömäksi kaukolämmöksi. Vaativista rakennustöistä vastaa RTA Yhtiöt, jolla on vankka kokemus sähköinfrasta.

Kantaverkkoyhtiö Fingridillä on käynnissä mittava investointiohjelma, jolla varmistetaan kotimaisen sähköverkon siirtokapasiteetti ja toimintavarmuus pitkälle tulevaisuuteen. Samalla luodaan entistä paremmat edellytykset vihreälle siirtymälle, päästöttömälle energiantuotannolle ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiselle.

Yksi pääkaupunkiseudun keskeisistä investointikohteista on Espoon Hepokorpeen Kehä III:n kupeeseen rakennettava 40/110 kilovoltin sähköasema, joka aukoo samalla uusia uria energiainfran rakentamisessa.

Sähköasema turvaa alueelle rakennettavan Microsoftin massiivisen datakeskuksen ja lähiseudun energiansaannin. Samalla se toimii keskuksena paikalliselle kaukolämmöntuotannolle, jossa Fortum hyödyntää entistä enemmän datakeskusten hukkalämpöä. Tavoitteena on, että sillä katetaan vuosikymmenen lopulla jo 40 prosenttia alueen kaukolämmöntuotannosta.

Rakennusaikatauluja sitovat vuoteen 2025 mennessä sulkeutuvat kivihiili- ja maakaasulaitokset sekä Espoon kaupunki, joka tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.

Raskaan sarjan teollisuusrakentamista

Kesällä 2025 luovutuskuntoon valmistuvan sähköaseman rakennustöistä vastaa RTA Yhtiöt. Hyvinkääläisyritys on toteuttanut vuosien saatossa useita sähköinfran rakennusprojekteja eri puolilla Suomea ja pk-seutua. Pk-seudun lisäksi se on tehnyt Fingridin sähköasemia Kangasniemelle, Kangasalle, Nurmijärvelle ja Hikiälle.

Työpäällikkö Janne Heinosen mukaan Hepokorpi on haastava työkohde, jollaiset ovat vuosien saatossa pätevöittäneet yhtiön teknistä johtoa erityisesti teollisuuden rakennushankkeisiin.

”Täällä Hepokorvessa on paljon vaativia puhdasvalupintoja, joissa on arkkitehdin tarkasti määrittämiä kuviointeja. Lisäksi löytyy liimapuurakenteita, CLT-elementtejä, kaarevia teräsrunkorakenteita, lasiseiniä sekä korkeatasoisia julkisivurakenteita saksalaisesta keramiikasta”, Heinonen selvittää.

Useampaan kerrokseen rakennettavan sähköaseman lisäksi tiiviille tontille tulee kaksi massiivista muuntajasuojaa, joiden korkeus on 16 metriä. Ulkoseinät tehdään mustasta betonista paikallavaluna, mikä tässä kokoluokassa vaatii tekijöiltä kovaa ammattitaitoa ja kokemusta.

”Käytännössä tämä on raskaan sarjan teollisuusrakentamista, jossa on erittäin tarkat tasaisuus- ja kestävyysvaatimukset. Myös arkkitehtoniset ja ulkonäköä koskevat vaatimukset ovat kovia. Suojiin aikanaan asennettavat muuntajat ovat nekin järeitä ja painavat 300 tonnia”, Heinonen kertoo.

Hepokorven sähköasema nousee Espooseen aivan Kehä III:n tuntumaan.

Iso asema keskelle rakennettua ympäristöä

Hepokorven asema on Fingridille yli 60 miljoonan euron investointi. Se on samalla jatkoa Vantaan Tammiston ja Länsisalmen sähköasemilla aiemmin tehdyille parannus- ja laajennushankkeille, joissa RTA Yhtiöt on niin ikään toiminut pääurakoitsijana.

Fingridin projektipäällikkö Jarmo Henttinen pitää Hepokorven sähköasemaa poikkeuksellisena projektina paitsi sen koon myös varsinaisten rakennustöiden osalta. Vastaavan kokoluokan järeät asemat sijoitetaan perinteisesti kauemmaksi asutuksesta, mutta Hepokorvessa se tulee noin hehtaarin kokoiselle tontille keskelle jo rakennettua ympäristöä.

”Hepokorpi on ensimmäinen tämän mittakaavan laitos Suomessa. Jos vastaava rakennettaisiin pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, olisi tontin koko moninkertainen tähän verrattuna”, hän toteaa

Suunnittelupöydällä tämä on tarkoittanut paitsi tilan myös tekniikan puristamista entistä tiiviimpään pakettiin. Myös asemakaavaan kirjatut arkkitehtuurivaatimukset ovat Henttisen mukaan kaupunkialueilla varsin tiukat ja tarkasti rajatut.

”Hepokorvessa rakennuspaikka on erityisen näkyvä paitsi asuinalueelle myös vieressä kulkevan Kehä III:n suuntaan. Siksi arkkitehtuurin on oltava erityisen korkealuokkaista”, hän toteaa.


RTA-Yhtiöt Oy

  • Aloittanut toimintansa Hyvinkäällä 1968
  • Toimii pääurakoitsijana mittavissa teollisuus- ja infrahankkeissa
  • Liikevaihto noin 42 miljoonaa euroa
  • Henkilöstöä 106

rta-yhtiot.fi

Viimeisimmät näkökulmat