Infra Rakennuslehti Ei kommentteja

Tanskan ja Saksan väliin maailman pisin upotettava tunneli

Rambollin, Arupin ja TEC:n muodostama yhteenliittymä on valittu konsultiksi Fehmarninsalmen tunnelihankkeeseen. Tanskan ja Saksan välille rakennettava kiinteä 18 kilometrin mittainen maantie- ja rautatieyhteys on valmistuttuaan maailman pisin upotettu tunneli.

Luonnos Fehrmarnin tunnelin suuaukosta

Fehmarninsalmen tunnelihankkeen konsultointiin osallistuu rakennusvaiheessa kokopäiväisesti yli 70 ammattilaista, joille kertyy hankkeen kuluessa työtunteja yhteensä noin miljoona.

Hankkeessa on mukana myös suomalaista osaamista, sillä asiakkaan suunnitelmien pohjalta on suomalaisvoimin laadittu vaihtoehtoisia aikataulurakenteita, joiden pohjalta on valittu kokonaisuuden kannalta parhaiten toimiva ratkaisu.

”Meillä on Suomessa vahva rautateiden liikennöinnin ja kapasiteetin sekä rautatieliikenteen hallinnan osaamiskeskittymä. Tämä hanke oli erityislaatuinen, sillä ratkaisun pitää olla toimiva ja sujuva sekä tavara- että henkilöjunille. Tavarajunaliikennettä on tunnelissa paljon, mutta se ei saa aiheuttaa viiveitä henkilöjunille”, kertoo sektorijohtaja Jukka-Pekka Pitkänen Rambollista.

Rata on suunniteltu ensisijaisesti tavaraliikenteelle. Keski-Euroopan kuljetusvirrat halutaan entistä enemmän junien kyytiin, mikä tarkoittaa aiempaa mittavampaa tavarajunaliikennettä.

”Fehmarninsalmen yhteyden rakentaminen on merkittävä hanke, joten konsultointisopimuksen voittaminen tuntuu todella hyvältä. Rambollilla on tarjota kattavaa erityisosaamista, jota tässä teknisesti haastavassa ja monitahoisessa hankkeessa tarvitaan. Olemme olleet mukana jo suunnitteluvaiheessa, joten tunnemme hankkeen perusteellisesti”, toteaa Ramboll-konsernin Infra ja liikenne -toimialaa Tanskassa johtava ja yhteenliittymää vetävä Søren Brøndum.

Tunnelin pituus päästä päähän tulee olemaan 18,1 kilometriä. Mittaa kertyy noin viisi kertaa enemmän kuin Juutinrauman tunnelille ja kolme kertaa enemmän kuin San Franciscon Transbay Tube -tunnelille, joka on toistaiseksi maailman pisin upotettu tunneli. Junamatka rannikolta rannikolle kestää vain seitsemän minuuttia.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia