Senaatti yrittää minimoida rakennuskustannusten nousun vaikutuksia – ”Emme näe mielekkäänä laajamittaisesti lykätä hankkeiden toteutusta”

Senaatti-konserni on käynnistänyt toimet, joilla se yhdessä urakoitsijoiden ja asiakasvirastojen kanssa pyrkii minimoimaan Ukrainassa käytävän Venäjän hyökkäyssodan ja koronapandemian vaikutukset hankkeiden toteutukseen ja valtion tilakustannuksiin.