Rakentamisen työvoimakustannukset nousivat selvästi muita sektoreita ripeämmin

Tehdyn työtunnin kustannus nousi rakentamisen toimialalla huhti–kesäkuussa 2021 selvästi enemmän kuin muilla sektoreilla.

Kuvituskuva. Kuva: Aku Isotalo / HS

Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen työvoimakustannuksissa oli kuluvan vuoden toisella neljänneksellä nousua 5,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna, kun yksityisellä sektorilla yhteensä kustannukset nousivat samaan aikaan 2,4 prosenttia. Teollisuudessa nousuvauhti oli 2,3 prosenttia ja palvelualoilla 2,0 prosenttia. Julkisen sektorin puolella kunnissa tehdyn työtunnin kustannus nousi 2,4 prosenttia vuodessa ja valtiolla 2,5 prosenttia.

Teollisuussektorin sisällä tehdyn tunnin kustannukset nousivat eniten eli 3,0 prosenttia kemianteollisuudessa ja vähiten eli 0,8 prosenttia metsäteollisuudessa. Vastaavasti palvelualojen sisällä suurin tehdyn tunnin kustannusten nousu, 5,5 prosenttia, oli informaation ja viestinnän alalla ja pienin, 0,3 prosenttia, kaupan alalla.

Kausitasoitetuilla luvuilla tarkasteltuna rakentamisen tehdyn työtunnin kustannus nousi 4,9 prosenttia huhti–kesäkuussa 2021. Yksityisellä sektorilla yhteensä kausitasoitetut työvoimakustannukset kohosivat 2,2 prosenttia. Teollisuudessa kustannusnousu oli 2,6 prosenttia ja palvelualoilla 1,2 prosenttia. Kunnissa ne nousivat 2,3 prosenttia ja valtiolla 2,0 prosenttia.

Vuoden 2021 toisella neljänneksellä työpäiviä oli yksi enemmän kuin vuoden 2020 vastaavana ajankohtana. Työvoimakustannusindeksissä työpäivien määrän kasvu alentaa tavallisesti kustannuksia.

Kaikilla sektoreilla kustannusten kasvu johtuu pääosin siitä, että ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot ovat kasvaneet enemmän kuin tehdyt tunnit. Yksityisellä sektorilla nousua selittää osaltaan myös sosiaalivakuutusmaksujen kasvu vuoden takaisesta, sillä vuoden 2020 toisella neljänneksellä alkanut työnantajan TyEL-maksujen alennus päättyi vuoden lopussa.

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit, muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat säännöllisten ansioiden muutokset, tulospalkkiot ja muut kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutusmaksut sekä muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakenteessa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakentamisen työvoimakustannukset nousivat selvästi muita sektoreita ripeämmin”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat