Rakentamisen tehdyn työtunnin kustannus nousi vastoin yleistä kehitystä

Tehdyn työtunnin kustannus nousi rakentamisen toimialalla loka-joulukuussa 2020 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, vaikka muuten yksityisen sektorin työvoimakustannukset laskivat.

Rakentajan tehdyn työtunnin kustannus nousi, vaikka muuten yksityisen sektorin työvoimakustanukset laskivat.

Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen työvoimakustannuksissa oli loppuvuodesta nousua 0,3 prosenttia, kun yksityisellä sektorilla yhteensä kustannukset laskivat samaan aikaan 1,2 prosenttia. Tosin kunnissa tehdyn työtunnin kustannus nousi 1,3 prosenttia vuodessa ja valtiolla 0,6 prosenttia.

Kausitasoitetuilla luvuilla tarkasteltuna rakentamisen tehdyn työtunnin kustannus nousi 0,9 prosenttia loka-joulukuussa 2020. Yksityisellä sektorilla yhteensä kausitasoitetut työvoimakustannukset laskivat 0,6 prosenttia. Kunnissa ne nousivat 1,8 prosenttia ja valtiolla 0,8 prosenttia.

Yksityisellä sektorilla kustannusten lasku aiheutui pääosin alhaisemmista sosiaalivakuutusmaksuista. Toukokuun alusta 2020 alkanut työnantajan TyEL-maksujen alennus oli voimassa vuoden loppuun saakka. Valtiosektorilla tehdyt työtunnit kasvoivat poissaolojen vähentyessä. Ennakonpidätyksen alaiset palkat kasvoivat kuitenkin enemmän, ja siksi myös tehdyn työtunnin kustannukset kasvoivat. Kuntasektorilla tehdyn työtunnin kustannusten nousu johtuu pääosin siitä, että tehtyjen tuntien lukumäärä on laskenut enemmän kuin ennakonpidätyksen alaiset palkat.

Vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä työpäiviä oli yksi enemmän kuin vuoden 2019 vastaavana ajankohtana. Työvoimakustannusindeksissä työpäivien määrän kasvulla on yleensä alentava vaikutus kustannuksiin.

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit, muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Tehdyn työtunnin kustannus lasketaan suoraan jokaisen neljänneksen toimialakohtaisen ennakonpidätyksen alaisen palkan ja sosiaalivakuutusmaksujen suhteesta tehtyihin työtunteihin. Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat säännöllisten ansioiden muutokset, tulospalkkiot ja muut kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutusmaksut sekä muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakenteessa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakentamisen tehdyn työtunnin kustannus nousi vastoin yleistä kehitystä”

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat