Tie- ja liikennesuunnittelun asiantuntija

Sijainti Helsinki, Lappeenranta, Tampere
Päivämäärät Julkaistu 17.8.2018 Hae viimeistään 20.8.2018

Tie- ja liikennesuunnittelun asiantuntija

Liikenneviraston suunnittelu ja hankkeet toimiala hakee Helsinkiin, Lappeenrantaan tai Tampereelle tie- ja liikennesuunnittelun asiantuntijaa ylitarkastajan virkaan erityisesti tiensuunnittelun ohjaukseen. Tehtävä alkaa 1.10.2018 tai sopimuksen mukaan.

Tie- ja liikennesuunnittelun asiantuntija toimii yhteistyössä Liikenneviraston ja ELYkeskusten suunnittelun asiantuntijoiden kanssa sekä tukee ja ohjaa heitä suunnittelun eri vaiheisiin liittyvissä hankekohtaisissa kysymyksissä. Lisäksi hän vastaa suunnittelun valtakunnallisten liikenneteknisten linjausten ja ohjeiden laadinnasta sekä niiden käytön ohjauksesta ja koulutuksesta. Palkkaus määräytyy Liikenneviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Tehtäviin kuuluvat ensisijaisesti:
vastuu ELY-keskuksissa laadittavien erikseen sovittujen tiehankkeiden suunnittelun ohjauksesta mm. osallistumalla hankeryhmiin ja muuhun sidosryhmäyhteistyöhön
vastuu tiehankkeille annettavasta liikenneteknisestä tuesta yksittäisten hankkeiden osalta
vastuu suunnitelmapäätösten valmistelusta
vastuu liikennetekniikan T&K-tutkimusten teettämisestä
vastuu tieliikenteen suunnitteluohjeiden teettämisestä.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Lisätietoja: supo.fi

Hakijalta odotamme
Hakijalta toivomme ylempää korkeakoulututkintoa (AMK, DI) ja kokemusta tiensuunnittelusta sekä perehtyneisyyttä liikennetekniikasta. Hyvä toimintaympäristön tuntemus sekä hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ovat edellytys tehtävässä onnistumiselle. Tie- ja liikennesuunnittelussa hyödynnettävien tietojärjestelmien sekä tietomallinnuksen tuntemus katsotaan eduksi. Tehtävään valittavalta henkilöltä toivomme innostuneisuutta kehittää nykyisiä tieliikenneteknisiä ratkaisuja, ohjeistaa sekä ohjata ja kouluttaa suunnittelijoita niiden käytössä.

Kiinnostuitko?
Lähetä hakemuksesi osoitteessa: valtiolle.fi (ID: 31-61-2018). Hakemuksen voi myös toimittaa kirjallisesti 20.8.2018 klo 14.00 mennessä: Kirjaamo / Liikennevirasto, PL 33, (Opastinsilta 12 A), 00521 Helsinki tai kirjaamo@liikennevirasto.fi

Tässä vaiheessa toivomme vain CV:n liitteeksi. Mahdolliset muut todistukset pyydämme erikseen rekrytoinnin edetessä.

Annonsen finns på svenska på webbsidan Valtiolle.fi

Lisätietoja tehtävästä
Liikennevirasto, johtaja, Päivi Nuutinen, p. 0295 34 3575, paivi.nuutinen@liikennevirasto.fi

Avoimet työpaikat

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi