Avoimet työpaikat Tuusulan kunta Tuusula Julkaistu Haku päättyy

Tiemestari, Työnjohtaja, Talonrakennusmestari

Tuusulan kunta hakee

Tiemestaria
Tiemestari toimii katujen ja yleisten alueiden kunnossapito -laskentayksikön vetäjänä. Virkatehtäviin kuuluu kunnan hoidossa olevien katujen ja yleisten alueiden kunnossapito, kunnossapidettävän omaisuuden kartoitus, ylläpito ja kehittäminen. Lisäksi tiemestari vastaa kunnassa kaivulupien myöntämisestä ja toimii tulosyksikön työsuojelukoordinaattorina.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on insinöörin tai rakennusmestarin/teknikon tutkinto maa- ja vesirakennuksen tai yhdyskuntatekniikan alalta sekä käytännön kokemus teiden kunnossapidosta. Lisäksi arvostamme hankintaosaamista, katujen kunnossapidon yleistä tuntemusta, esimies-, yhteistyö- ja tietotekniikkataitoja.

Työnjohtajaa
Työnjohtaja toimii kunnallistekniikan rakentamisen yksikössä ns. omajohtoisten työmaiden valvonta- ja työnjohtotehtävissä vastaavan mestarin apuna. Lisäksi työnjohtaja osallistuu urakkakohteiden työnsuunnitteluun, työmaiden kirjallisiin tehtäviin ja ostolaskujen esitiliöintiin.

Työnjohtajalta edellytämme kokemusta yhdyskuntatekniikan rakentamisesta ja esimiestyöskentelystä sekä tehtävään soveltuvaa ammatillista koulutusta. Lisäksi edellytyksenä on vähintään B-luokan voimassa oleva ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus.

Talonrakennusmestaria
Talonrakennusmestari toimii kuuden hengen ammattimiesryhmän lähiesimiehenä Tilakeskuksen rakennuttamisen yksikössä. Talonrakennusmestari huolehtii kiinteistöjen vuosikorjausten toteutuksista sekä hoitaa erikseen sovittavien investointikohteiden rakennusteknisten töiden toteutusta ja valvontaa. Lisäksi tehtäviin kuuluu vastaavan mestarin ja työsuojelukoordinaattorin tehtävät. Työtehtävät ovat monipuolisia ja itsenäistä työskentelytapaa vaativia. Aikaisempi kokemus PTS-suunnitelmien laadinnasta, sisäilma-asioiden hoidosta sekä rakennushankkeiden valvontatehtävistä katsotaan eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena on ammattikorkeakoulussa (AMK) tai aiemmin teknisessä oppilaitoksessa suoritettu talonrakennusalan teknikon tutkinto sekä riittävää kokemusta toimialan tehtävistä. Arvostamme yhteistyökykyä, hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tietoteknistä osaamista. Oman auton käyttö työssä on välttämätön.

Lisätietoja ja sähköiset hakemukset 31.8.2017 mennessä www.tuusula.fi/tyopaikat.

Tuusula – palveleva, kestävästi kehittyvä kotikunta

Rakennuslehden pääuutisia