Useita avoimia tehtäviä

Sijainti Pääkaupunkiseutu
Päivämäärät Julkaistu 26.4.2019 Hae viimeistään 13.5.2019

Osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen
Pääkaupunkiseudulla toimiva Metropolia Ammattikorkeakoulu muodostaa 16 700 opiskelijan ja noin 1 000 työntekijän yhteisön. Koulutamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Olemme korkeakoulutuksen uudistaja ja vastuullinen kumppani, löydämme yhteistyössä uusia ratkaisuja ja rakennamme parempaa tulevaisuutta.

Haemme Kiinteistö- ja rakennusalan osaamisalueelle toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan

Rakentamisen tietotekniikan lehtoria/yliopettajaa
Opettajan osaamisen toivotaan liittyvän tieto-ohjattuun rakentamiseen, ja rakentamisen tietotekniikkaosaamisen lisäksi henkilön suunnittelu- tai työmaataustaa pidetään tärkeänä.

Rakennetekniikan lehtoria/yliopettajaa
Tehtävään etsitään profiililtaan betoni- ja teräsrakenteiden osaajaa, mutta myös korjausrakentamisen rakennesuunnittelun osaamista pidetään etuna.

Edellä mainitut tehtävät voidaan täyttää myös kahden vuoden määräaikaisena yliopettajuutena, jolloin siihen sisältyy myös erikseen sovittavan osa-alueen kehittämisvastuu.

Rakennussuunnittelun lehtoria
Opettajan osaamisen toivotaan liittyvän rakennusarkkitehtuuriin, talonrakennukseen ja talonrakennuksen uudistuotantoon ja korjaamiseen.

Opettajat vastaavat osaamisprofiilinsa mukaisten opintojaksojen opettamisesta. Lisäksi he osallistuvat aktiivisesti koulutuksen ja työelämäyhteistyön kehittämiseen, sekä TKI- hankkeisiin ja liiketoimintaan.

Edellytämme lehtoreilta ylempää korkeakoulututkintoa ja yliopettajalta tekniikan jatkotutkintoa. Toivomme henkilöiltä hyviä suhteita rakennus- ja kiinteistöalan toimijoihin ja kykyä toimia itsenäisesti asiakasrajapinnassa.

Lisäksi edellytämme pedagogisia opintoja, jotka on myös mahdollista suorittaa työn ohessa kolmen vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta. Palvelussuhteen ehdot työehtosopimuksen (AVAINOTES) mukaisesti.

Suunnittelun ja projektinhallinnan tuntiopettajia
Etsimme myös tuntiopettajia rakentamisen suunnittelun ja projektinhallinnan opintojaksojen opettajiksi.

Arvostamme
• useamman vuoden työkokemusta omalta alaltaan ja uusimpien tietoteknisten työkalujen osaamista
• kiinnostusta opetustyöhön
• sujuvaa englanninkielen taitoa
• kykyä kehittää opetusta yhteistyössä työelämän kanssa
• valmiutta osallistua osaamisalueen liiketoimintaan sekä TKI-hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen
• hyviä kommunikaatio- ja yhteistyötaitoja.

Tiedustelut tiimivastaava Mika Lindholm p. 050 3412246, mika.lindholm@metropolia.fi
tai osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri p. 040 548 5429, jorma.sateri@metropolia.fi

Hakemukset Katso lisätietoja ja jätä hakemus www.metropolia.fi/tyopaikat Hakuaika päättyy 13.5.2019.

metropolia.fi/rakennusala

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi