Rovaniemi hakee aluerakentajaa 4,5 hehtaarin Valionrannan alueelle

Rovaniemen kaupunki hakee aluerakentamisen toteuttajaa Kemijoen rannassa olevalle noin 4,5 hehtaarin maa-alueelle. Niin sanottu Valionrannan alue on tällä hetkellä rakentamaton, sillä alueella aiemmin sijainneen Valion tuotantolaitoksen rakennukset on purettu. Tavoitteena on saada alueelle laadukkaasti toteutettu matkailupalvelujen alue, jossa on otettu huomioon myös ranta-alueen ympäristörakentaminen polkuineen ja valaistuksineen.

Helsingin toimitilarakentamisen aloitukset +85%, asuinrakentamisen aloitukset -34% huhti-kesäkuussa

Toimitilarakentaminen vilkastui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä selvästi vuotta aiemmasta Helsingissä, sillä aloitetut rakennustyöt lisääntyivät 85 prosenttia 240 000 kerroneliömetriin. Sen sijaan asuinrakentaminen osoitti selvää hiljenemistä, kun aloitettujen asuinrakennustöiden määrä supistui 34 prosenttia 819 asuntoon. Nämä tiedot käyvät ilmi Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilastoista.

YM pitää onnettomuustutkintakeskuksen antamia rakentamisen suosituksia hyvinä

Ympäristöministeriö pitää onnettomuustutkintakeskuksen tänään antamia rakentamista koskevia suosituksia hyvinä. Onnettomuustutkintakeskuksen uudet suositukset perustuvat keväällä 2006 Savonlinnassa tapahtuneeseen kauppakeskuksen katon sortumisvaaraan.

Venäjän rakentamisen kasvu nopeinta Uralin federaatiossa tammi-kesäkuussa

Rakentamisen kasvuvauhti Venäjällä oli nopeinta Uralin federaatiopiirissä kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa. Federaatiopiiriin kuuluvassa Jamalo-Nenetsiassa, joka on yksi Venäjän tärkeimmistä energiantuotantoalueista, rakentamisen kasvu ylsi peräti 60 prosenttiin. Asiasta kertoi Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos Bofit viikkokatsauksessaan.

Helsingin seudun kauppakamari: Lisää pienasuntoja Helsinkiin

Helsingin seudun kauppakamarin mukaan elinkeinoelämä kaipaa lisää pienasuntoja Helsinkiin. Helsingin seudulla avainkysymys kaupan ja palvelusektorin työntekijäpulan kannalta on asuminen. Tarve on nimenomaan pienasunnoista, joiden rakentamista Helsingin kaupungin 75 huoneistoneliömetrin keskipinta-alatavoite ei mahdollista.

RT: Purkamisluvan valitusmenettelyn laajentaminen jarruttaisi asuntotuotantoa

Rakennusteollisuus RT ry:n mukaan ympäristöministeriön ehdotus purkulupamenettelyn muutokseksi ei tue hallitusohjelman tavoitetta karsia rakentamista hidastavia, kaavoitukseen liittyviä pullonkauloja. Muutosehdotus laajentaisi purkutöiden valitusoikeutta kaikkia kuntalaisia koskevaksi ja viivästyttäisi rakennushankkeita kohtuuttomasti. Valitusoikeuden laajentamiseen ei ole todellista tarvetta.

Rakennusalalla 300 konkurssia tammi-heinäkuussa

Rakennusalalla laitettiin vireille 28 konkurssia heinäkuussa, mikä nosti kuluvan vuoden tammi-heinäkuun kokonaissaldon alan yrityksissä 300 konkurssiin. Rakennusala pitää edelleen kärkipaikkaa konkurssien suhteen. Konkurssien määrä on myös kasvanut vuotta aiemmasta, sillä tammi-heinäkuussa 2006 pantiin vireille 292 konkurssia rakennusalalla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tilastoista.