Kokeile kuukausi maksutta

Ympäristökeskus pitää Helsingin seudun lentokenttäselvitystä vajavaisena

Uudenmaan ympäristökeskuksen antaman lausunnon mukaan Helsingin seudun lentokenttätoimintojen kehittämistä käsittelevä selvitys ei ole tarpeeksi kattava, jotta sen perusteella voitaisiin jatkosuunnitteluun valita vain yksi kehittämisvaihtoehto. Lisäksi ympäristökeskuksen mielestä hankkeesta tulee tehdä ympäristövaikutusten arviointi.

Uudenmaan ympäristökeskuksen antaman lausunnon mukaan Helsingin seudun lentokenttätoimintojen kehittämistä käsittelevä selvitys ei ole tarpeeksi kattava, jotta sen perusteella voitaisiin jatkosuunnitteluun valita vain yksi kehittämisvaihtoehto. Lisäksi ympäristökeskuksen mielestä hankkeesta tulee tehdä ympäristövaikutusten arviointi.

Finavian tekemässä selvityksessä on tarkasteltu neljää eri kehityssuuntaa, jotka ovat Malmin kentän toiminnan parantaminen, kentän siirtäminen muualle Helsingin seudulle, kentän toiminnan supistaminen helikopteritukikohdaksi sekä uuden helikopteritukikohdan rakentaminen Helsingin seudulle. Ympäristökeskuksen mielestä vaihtoehdot on kuvattu puutteellisesti ja asioita on yksinkertaistettu liikaa. Näin on mahdotonta ainoastaan selvityksen perusteella arvioida vaihtoehtojen todellisia vaikutuksia.

Selvitys ei sisällä riittäviä tietoja muun muassa  lentoliikenteen määristä ja toimintojen sijoittumisesta eri vaihtoehdoissa. Selvityksessä ei ole myöskään annettu perusteita siihen, miksi kiitotiekapasiteettia pitäisi lisätä Helsingin seudulla. Helsinki-Vantaan lentoaseman ja sen yhteyksien hyödyntäminen on jätetty selvityksessä huomiotta.

Ennen kuin päätöksiä voidaan tehdä, pitää eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset selvittää. Näin selviää miten eri kehitysmahdollisuudet vaikuttavat yhdyskuntarakenteeseen, ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen, luontoon, pohjavesiin, ilman laatuun, ekologisiin yhteyksiin sekä liikennejärjestelmään kokonaisuutena. Päätöksessä pitäisi huomioida myös pääkaupunkiseudun raideliikenteen kehittäminen.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Ympäristökeskus pitää Helsingin seudun lentokenttäselvitystä vajavaisena”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat