Senaatti-kiinteistöt täyttää tänä vuonna 200 vuotta. Juhlavuotensa kunniaksi se on palkinnut tänään 12.4. Säätytalossa pidetyssä tilaisuudessa kolme hanketta, joiden ratkaisut ilmentävät onnistuneesti tulevaisuuden työympäristöihin kohdistuvia tavoitteita. Juhlavuoden rakennushankkeena palkittiin Helsingin Musiikkitalo, energiahankkeena Synergiatalon suunnittelukilpailun  energiatehokkuusratkaisut ja työympäristöhankkeena Tekesin työympäristökonsepti.

Senaatti-kiinteistöt palkitsi vuoden hankkeita

Senaatti-kiinteistöt täyttää tänä vuonna 200 vuotta. Juhlavuotensa kunniaksi se on palkinnut tänään 12.4. Säätytalossa pidetyssä tilaisuudessa kolme hanketta, joiden ratkaisut ilmentävät onnistuneesti tulevaisuuden työympäristöihin kohdistuvia tavoitteita. Juhlavuoden rakennushankkeena palkittiin Helsingin Musiikkitalo, energiahankkeena Synergiatalon suunnittelukilpailun  energiatehokkuusratkaisut ja työympäristöhankkeena Tekesin työympäristökonsepti.

Kirjoittaja(t) Rakennuslehti

Senaatti-kiinteistöt on valinnut vuodesta 1987 lähtien vuosittain valmistuneista kohteistaan Vuoden rakennushankkeen, jossa esimerkillisesti toteutuvat julkiselle rakentamiselle ja hankkeelle asetetut tavoitteet. Vuodesta 2009 alkaen Senaatti-kiinteistöt on lisäksi valinnut Vuoden työympäristöhankkeen ja Vuoden energiahankkeen korostaakseen näiden tekijöiden tärkeyttä julkisessa toimitilajohtamisessa.

Tilaajana Senaatti-kiinteistöt haluaa tunnustuksellaan kannustaa ja tuoda esiin osaavia suunnittelijoita, tekijöitä ja yhteistyökumppaneitaan. Alla kuvausta hankkeista ja palkintoperusteluja.

Juhlavuoden rakennushanke: Helsingin Musiikkitalo

Kolmen omistajan ja kolmen päätoimijan ainutlaatuinen yhteishanke on monista käänteistä huolimatta onnistuttu viemään hyvin läpi tavoitteiden puitteissa. Hankeprosessin kaikki toimintatavat, hankesuunnittelusta käyttöönottoon on jouduttu räätälöimään yksilöllisesti hanketta varten. Päätavoitteen eli akustiikan onnistumisen eteen on työskennelty johdonmukaisesti hankkeen kaikissa vaiheissa: sijaintiselvityksistä rakennedetaljien suunnitelmiin ja niiden toteutuksen valvontaan. Akustiikan onnistumista on varmistettu perinteisten laskentamenetelmien lisäksi mallintamalla ja pienoismallimittauksilla.

Kaupunkikuvallisesti rakennus on löytänyt hyvin paikkansa monia arvoja sisältävässä ympäristössä. Musiikkitalon myötä Eduskuntatalon ja Mannerheimintien varren kulttuurirakennusten ketju puistoineen ja aukioineen saadaan valmiiksi. Musiikkitalo yhdistää sekä kaupunkikuvallisesti että toiminnallisesti Etu-Töölön Rautatieaseman ympäristöön. Musiikkitalon läpi kulkeva raitti ja siltä avautuvat näkymät konserttisaliin, harjoitussalin aulaan, ravintolaan ja Sibelius-Akatemian kirjastoon avaavat Musiikkitalon oivallisesti suurelle yleisölle. Suunnittelun lisäksi toteutuksen laatu on hankkeessa ollut poikkeuksellisen korkealuokkaista.

Pääsuunnittelija: LPR-Arkkitehdit ja pääurakoitsija: SRV.

Juhlavuoden energiahanke: Synergiatalon suunnittelukilpailun energiatehokkuusratkaisut

Synergiatalon suunnittelukilpailu ja tuleva toimitila näyttävät energia- ja ekotehokkaan rakentamisen suuntaa. Suunnittelukilpailun tavoitteeksi asetettiin materiaalitehokas, lähes nollaenergiarakennus. Energiatehokkuuden arviointikriteerit ja laskentaperusteet määriteltiin vertailukelpoisesti jo kilpailuohjelmassa. Kilpailun arviointityö edisti ymmärrystä energiatehokkuuden osatekijöiden merkityksestä. Voittajaehdotus yhdisti onnistuneesti arkkitehtonisen omaleimaisuuden kohtuukustannuksin toteutettuun energiatehokkuuteen. Ehdotuksessa päästiin kilpailutöiden pienimpään energiankulutukseen. Myös 30 vuodelle lasketut energiankäytön ja rakennusmateriaalien hiilidioksidipäästöt olivat alhaisimmat. Rakennuksen päämateriaali on puu.

Suunnittelukilpailu osoitti, että ympäristötavoitteet eivät rajoita luovuutta, vaan parhaimmillaan synnyttävät uusia innovaatioita, jotka puolestaan luovat edellytykset aikaamme heijastavalle uudelle, mielenkiintoiselle arkkitehtuurille. Vuoden energiahankkeeksi valittu Viikin Synergiatalo tukee ja edistää esimerkillisellä tavalla julkisille tiloille ja rakentamiselle asetettuja energiatehokkuustavoitteita.

Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto JKMM työryhmineen.

Juhlavuoden työympäristöhanke: Tekesin työympäristökonsepti

Lähtökohtana Tekesin työympäristön kehittämisessä oli tietotyön muutos ja sen vaikutukset työympäristöön. Tavoitteena oli löytää Tekesin strategiaa, kilpailukykyä ja liikkuvaa ja monipaikkaista työtä parhaiten tukeva työympäristöratkaisu. Kehittämishankkeessa luotiin monipaikkaista työtä tukeva työympäristökonsepti ja työympäristöjohtamisen malli, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat, sähköiset järjestelmät, tuloksellinen johtaminen sekä tila- ja palveluratkaisut. Työn pohjaksi mitattiin myös Tekesin toiminnan aiheuttama hiilijalanjälki.

Kehittämishankkeen tuloksena Tekes on ensimmäinen valtion toimija, joka aikoo siirtyä pääosin mobiiliin työympäristöön ja on laatinut linjaukset työympäristöjohtamiselle. Uusi tilakonsepti tehostaa tilankäyttöä tuhansia neliöitä, ja tiloille asetettiin myös korkeat ekotehokkuustavoitteet: toimitilojen aiheuttaman hiilijalanjäljen arvioidaan pienentyvän jopa 300 hiilitonnia vuodessa. Tekesin henkilöstö oli aktiivisesti mukana projektissa, ja työ tuotettiin Tekesin, konsultin ja Senaatti-kiinteistöjen tiiviinä yhteistyönä.

Konsulttina hankkeessa toimi Workspace Oy.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Senaatti-kiinteistöt palkitsi vuoden hankkeita”

Vastaa

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi