Roti: Tietomallinnus pakolliseksi merkittävissä julkisissa hankkeissa

Kaikissa merkittävissä julkisissa rakennus- ja korjaushankkeissa pitäisi edellyttää vuoden 2017 alusta alkaen tietomallipohjaista toimintaa, vaatii Rakennetun omaisuuden tilaa käsittelevä Roti 2015 -raportti. Rotissa käsiteltiin digitaalisuutta nyt ensimmäisen kerran.

Kaikissa merkittävissä julkisissa rakennus- ja korjaushankkeissa pitäisi edellyttää vuoden 2017 alusta alkaen tietomallipohjaista toimintaa, vaatii Rakennetun omaisuuden tilaa käsittelevä Roti 2015 -raportti. Rotissa käsiteltiin digitaalisuutta nyt ensimmäisen kerran.

Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään Rotin mukaan kiinteistö- ja rakennusalalla yhä vähän. Lisäksi vallitsevat käytännöt ovat usein päällekkäisiä ja käyttäjälle liian monimutkaisia. Hankkeissa luotavan ja kerättävän datan määrä, laatu ja hallinta ovat edelleen vaatimattomia.

Rotin mukaan kaiken rakennetusta ympäristöstä kerätyn tiedon täytyy olla avoimessa, järjestelmä- ja toimittajariippumattomassa muodossa. Se on ainut tapa mahdollistaa markkinaehtoinen sovelluskehitys. Lisäksi valtion on tuettava suomalaistoimijoiden osallistumista kansainväliseen standardointityöhön.

Roti-raportti julkaistiin nyt viidennen kerran. Hanke keräsi lähes sata kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijaa arvioimaan rakennetun ympäristön nykytilaa ja tulevaisuutta. Näkökulmina tarkasteltiin rakennuksia, liikenneverkkoja sekä yhdyskuntateknisiä järjestelmiä. Lisäksi ajankohtaisina poikkileikkaavina teemoina selvitettiin digitaalisuuden lisäksi alan koulutusta ja kehitystä.

Rotin päärahoittajina toimivat Liikennevirasto, maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö. Hanke on Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL:n koollekutsuma.

Elinkaaritalkoot työkaluksi

Kotimaisen rakennusalan arvo on noin 369 miljardia euroa. Roti-raportti huomauttaa, että kunnianhimoiset korjausmääräykset voivat kääntyä itseään vastaan, kun kaikilla ei ole varaa edes perustasoon. Toisaalta taloudellinen niukkuus ja lainsäädännölliset työkalut ovat tuoneet ryhtiä kotimaiseen kiinteistönpitoon.

Suomalaisen rakentamisen laatu vaihtelee Rotin mukaan liian paljon. Paras laatutakuu alalle on vaativa asiakas, joten välttämätön jatko valtakunnallisille Kosteus- ja hometalkoille on Elinkaaritalkoot. Samalla valtion ja alan on yhdessä laadittava kaikki alan koulutustasot sisältävä koulutus- ja osaamisstrategia.

Roti myös vaatii valtiota perustamaan Rakennetun ympäristön ministeriön. Se poistaisi hallinnosta kokonaiskuvan puutteen ja yhtenäistäisi päätöksentekoa.

Roti vaatii perusväylänpitoon pitkäjänteisempää suunnittelua ja liikenneverkkojen rahoitustason nostoa pysyvästi 300 miljoonaan  euroon vuodessa. Tästä perusväylänpito, korjausvelan hallinta ja pienet parannukset sekä kehityshankkeet saisivat kukin sata miljoonaa.

Tätä artikkelia on kommentoitu 3 kertaa

3 vastausta artikkeliin “Roti: Tietomallinnus pakolliseksi merkittävissä julkisissa hankkeissa”

  1. On tämä ihmeellistä toimintaa. Kaikkeen rakennusalalla pitää pakottaa poliittisin päätöksin ja näin turvata pakkobisnes jollekin. Eikö rakennusmarkkinoita voisi vihdoinkin vapauttaa vapaalle kilpailulle ja poistaa pakko säädöksiä. Kilpailu edistää kehitystä ja pakottaa uudistautumaan.

  2. Ööh… eikö vapaata kilpailua ole nykyrakentamisessa? Halvin hinta paras hinta?

  3. Niin, tää tietomallinnus vaan muuttaa alaa niin paljon että se on Peikko (tosiasiassa se tuo alalle lisää liikevaihtoa)

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat