Uutiset Rakennuslehti Ei kommentteja

Taloyhtiöiden asukkaat eivät tunne pelastussuunnitelmia

Taloyhtiöiden asukkaat tuntevat edelleen huonosti pelastussuunnitelman. Suurin osa kerros- ja rivitaloasujista ilmoittaa, että ei ole perehtynyt taloaan koskevaan pelastussuunnitelmaan.Tiedot käyvät ilmi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEKin tekemästä tutkimuksesta. Kyselyssä selvitettiin väestön turvallisuustaitoja ja käsityksiä omatoimisesta varautumisesta.

Kerrostaloasujista 66 prosenttia ja rivitaloasujista 61 prosenttia ilmoittaa, ettei ole perehtynyt taloaan koskevaan pelastussuunnitelmaan. Tulosten valossa vaikuttaa siltä, että pelastussuunnitelma on edelleen vieras suomalaisille ja tiedottaminen on puutteellista. Tulokset osoittavat, että pelastussuunnittelu kaipaa lisää tutkimusta ja kehittämistä.

”Käytännössä kaikki kerrostaloasukkaat kuuluvat pelastussuunnittelun piiriin, ja laki velvoittaa tiedottamaan asukkaille suunnitelmasta. Tulos osoittaa, että pelastussuunnittelujärjestelmässä on edelleen paljon parannettavaa ja järjestelmän toimivuutta tulisi tutkia”, SPEKin tutkija Heikki Laurikainen toteaa.

Tutkimuksessa haastateltiin tuhatta manner-Suomessa asuvaa, ja tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttia. Kyselyssä selvitettiin muun muassa väestön turvallisuustaitoja sekä käsityksiä omatoimisesta varautumisesta. Suomen Kyselytutkimus Oy keräsi tutkimusaineiston maalis- ja huhtikuussa vuonna 2015.

Pelastuslain mukaan pelastussuunnitelma laaditaan rakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Tämä tarkoittaa sitä, että suuri osa kerros- ja rivitaloista kuuluu suunnittelun piiriin. SPEKin arvioiden mukaan pelastussuunnittelu koskee noin 2,5 miljoonaa suomalaista. Valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta sanotaan, että pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asukkaille.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia