Kiinteistöt Rakennuslehti Ei kommentteja

Helsinki tekemässä 80 miljoonan euron kaupan Metropolian kiinteistöistä – Hietalahdentorin polyteknillinen kuuluu kauppaan

Helsingin kiinteistövirasto on etsinyt Metropolia Ammattikorkeakoululta vapautuvalle kiinteistökokonaisuudelle ostajaa, joka vastaisi kiinteistöjen kehittämisestä uuteen käyttöön. Merasco Real Estate Ltd Oy on tarjoutunut ostamaan kuuden kiinteistön kokonaisuuden 80,9 miljoonan euron hintaan.

Metropolian päärakennus, vanha polyteknillinen koulu Hietalahden torin varrella.

Kiinteistöistä tunnetuin on Hietalahdentorin laidalla sijaitseva Metropolian päärakennus, jonka ensimmäinen osa on valmistunut 1877 Polyteknillisen koulun käyttöön.

Kiinteistölautakunta käsittelee torstaina 25.2.2016 ehdotusta kiinteistöjen myynnistä ja kehittämisestä tehtäväksi puitesopimukseksi.

Metropolian käytöstä vapautuu vuoteen 2019 mennessä useita Helsingin kaupungin omistamia kiinteistöjä, kun ammattikorkeakoulu keskittää toimintansa neljälle kampukselle. Vanhojen rakennusten myyntitulot on tarkoitus käyttää uuden Myllypuron kampuksen rakentamiseen.

Kiinteistökaupan toteutuessa vanhat tilat pysyvät Metropolian käytössä Myllypuron kampuksen käyttöönottoon asti. Metropolian ja rakennusten muiden vuokralaisten nykyiset vuokrasopimukset siirretään sellaisinaan ostajalle. Uuden kampuksen rakentaminen alkaa maaliskuussa, ja se valmistuu vuosina 2018–2019.

Ostaja Merasco Real Estate on kiinteistöalan sijoitus- ja neuvonantopalveluihin erikoistunut yhtiö, jonka tarkoituksena on etsiä kiinteistöille lopulliset sijoittajat. Rakennusten mahdollisista käyttötarkoitusten muutoksista on neuvoteltava erikseen kaupunkisuunnitteluviraston, kaupunginmuseon ja museoviraston kanssa.

Ehdotettu puitesopimus ja kiinteistökauppa vaativat kiinteistölautakunnan lisäksi kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksynnän.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia