RIL: Diplomi-insinöörien palkat nousivat vuodessa

Kokopäivätöissä olevista vastaajista palkka oli noussut 61 prosentilla, pysynyt ennallaan 29 prosentilla ja laskenut 4 prosentilla, kertoo Rakennusinsinööriliitto RIL:n jäsenkysely.

Kokopäivätöissä olevista vastaajista palkka oli noussut 61 prosentilla, pysynyt ennallaan 29 prosentilla ja laskenut 4 prosentilla, kertoo Rakennusinsinööriliitto RIL:n jäsenkysely.

Edellistä vuotta enemmän palkkaa saaneiden palkannousun mediaani oli 134 euroa ja keskiarvo 259 euroa.

Vastaajien kuukausiansioiden mediaani oli 5 128 euroa kuukaudessa (vuonna 2014: 5 000 €/kk) eli +2,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kuukausiansioiden keskiarvo oli 5 565 euroa kuukaudessa (5 521 €/kk). Kuukausipalkka sisältää peruspalkan, luontoisetujen verotusarvon ja eräät kuukausittain maksettavat muuttuvat palkan osat kuten myyntiprovisiot, mutta se ei sisällä lomarahoja, ylityökorvauksia eikä vuosibonuksia.

Yleisimpinä perusteina palkan nousulle olivat yleiskorotus, henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva korotus ja uusi asema tai tehtävä saman työnantajan palveluksessa. Muita syitä olivat muun muassa siirtyminen uuden työnantajan palvelukseen, työn vaativuuden arviointiin perustuva muutos ja paikallinen/yrityskohtainen korotus.

Tulospalkkioiden piirissä oli 69 prosenttia kokopäiväisesti työssä käyvistä vastaajista. Heistä 75 prosenttia kertoi saaneensa tulospalkkion viimeksi kuluneelta vuodelta. Julkisella sektorilla tulospalkkioiden mediaani oli 1 780 euroa ja keskiarvo 3 760 euroa. Yksityisellä sektorilla tulospalkkioiden mediaani oli 1 780 euroa ja keskiarvo 9 090 euroa. Mediaanit siis laskivat, mutta yksittäiset suuret tulospalkkiot nostivat keskiarvoja.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL teetti lokakuussa 2015 palkkakyselyn vakituista kokopäivätyötä tekeville jäsenilleen. Vastaajat työskentelevät rakennus-, kiinteistö-, ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan aloilla ja heillä on tyypillisesti diplomi-insinöörin koulutus. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan tutkimuksen kanssa.
Kysely lähetettiin 2812 RILin jäsenelle. Vastaajia oli 764 eli vastausprosentti oli 27,2.

Työtilanne koetaan aiempaakin vakaammaksi

Lähitulevaisuudessa työpaikkansa tilanteen näki yleisesti vakaana tai melko vakaana 75 prosenttia (62 %) vastaajista. Vastaavasti omalta kohdaltaan tilanteen näki vakaana tai melko vakaana 86 prosenttia (80 %) vastaajista.

Lomautuksia piti mahdollisina tai todennäköisinä 12 prosenttia (20 %) vastaajista ja 5 prosenttia (4 %) arvioi niiden osuvan mahdollisesti tai todennäköisesti omalle kohdalle. Irtisanomisia piti todennäköisinä tai mahdollisina 9 prosenttia (11 %) vastaajista. Viisi prosenttia (4 %) uskoi niiden mahdollisesti tai todennäköisesti osuvan omalle kohdalle.

Vaikka nykyinen työsuhde päättyisi heti, vastaajat näkivät työllistymismahdollisuutensa valoisina. Irtisanomisajan kuluessa uuden työpaikan uskoo saavansa 41 prosenttia ja viimeistään vuoden sisällä 39 prosenttia. Eläkejärjestelyin työelämän ulkopuolelle uskoo jäävänsä 8 prosenttia, yrittäjäksi siirtyvänsä 4 prosenttia ja työttömäksi työnhakijaksi 4 prosenttia.

Jäsenistö tyytyväisiä työhönsä

Palkkakyselyyn sisältyi myös työtyytyväisyyttä koskevia kysymyksiä. Nykyiseen työhönsä ilmoitti olevansa erittäin tyytyväisiä 47 prosenttia ja melko tyytyväisiä 48 prosenttia. Täsmällisemmissä kysymyksissä erittäin tai melko tyytyväisiä oltiin varsinkin työaikajärjestelyihin (92 %), työvälineisiin (90 %) sekä yhteistyöhön lähimpien työtovereiden kanssa (88 %).

Melko tai erittäin tyytymättömiä oltiin etenkin työtehtävien sisältöön (31 %), työskentelytiloihin (26 %) ja kehittymismahdollisuuksiin työssä (25 %).

Viimeisten kahden vuoden aikana omassa työssä koettiin parannusta tapahtuneen erityisesti työpaikan ilmapiirissä (28 %) sekä työmäärässä, urakehitysmahdollisuuksissa ja esimiestyössä (kaikissa 20 %).

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “RIL: Diplomi-insinöörien palkat nousivat vuodessa”

Vastaa

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi