Talous Auri Häkkinen Ei kommentteja

Helsinki aikoo keskeyttää oman länsimetroselvityksensä

Helsingin kaupunginhallitus päättää 24.10.2016 keskeyttävänsä kaupungin oman länsimetroselvityksen, jos apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin esitys menee läpi.

Keilaniemen metroasema lokakuussa 2016.

Sauri katsoo, että kaupungin oman selvityksen tekemistä tulisi siirtää ajankohtaan, jolloin Länsimetro-yhtiö on saanut valmiiksi oman selvityksensä ja viivästyksen kokonaiskustannukset ovat tiedossa.

”Ajankohdan tarkempi määrittäminen ei hankkeen nykyisessä vaiheessa ole mahdollista. Selvityksen tekeminen on näin ollen tarkoituksenmukaista toistaiseksi keskeyttää, ja asiasta on päästy  Deloitte Oy:n kanssa yhteisymmärrykseen”, hän toteaa esityksessään.

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2016 kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään ulkopuolisen selvityksen länsimetron liikennöinnin käynnistymisen viivästymiseen johtaneista tekijöistä sekä viivästymisestä kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista. Selvitys oli tehtävä 31.10.2016 mennessä. Selvitys tilattiin Deloittelta.

Sauri esittää nyt, että Kaupunginhallitus kehottaisi  27.6.2016 tekemästään päätöksestä poiketen kaupunginkansliaa antamaan selvityksen Länsimetron liikennöinnin viivästymisen syistä ja kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista vasta siinä vaiheessa, kun Länsimetro Oy:n teettämä selvitys on valmistunut ja muut selvityksen tekemiseen vaikuttavat seikat ovat tiedossa.

Esityksessä ei tarkemmin analysoida, mitä ne muut seikat ovat.

Espoo ei pidä Helsingin selvitystä tarkoituksenmukaisena

Sauri toteaa, että yhteistyöhankkeen kyseessä ollen nyt puheena olevan kaltaisen selvityksen tulisi lähtökohtaisesti perustua yhtiön omistajien yhteiseen näkemykseen asiasta.

Selvityksestä ja sen aikataulusta on keskusteltu Espoon kaupungin asianomaisten tahojen kanssa. Keskusteluissa on noussut esille se, että Länsimetro Oy on heinäkuussa 2016 käynnistänyt oman selvityksensä viivästymisestä, hankkeen kustannusylityksistä ja niiden syistä. Espoon kanta asiassa on, että yhtiön vireille saattaman selvityksen lisäksi erillisen selvityksen tekeminen ei ainakaan tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista.

Länsimetro Oy:n käynnistämässä selvityksessä käsitellään Saurin mukaan rakennushankkeen eri vaiheissa syntyneitä kustannusylityksiä ja niiden syitä sekä myös viivästykseen johtaneita syitä tarkastelemalla kaikkien hankkeeseen osallistuneiden osapuolten toimintatapaa ja vastuita.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia