Työelämä Rakennuslehti Yksi kommentti

Hovioikeus piti elementtitehtaan työturvallisuustuomiot ennallaan

Turun hovioikeus ei muuttanut valkeakoskelaisella elementtitehtaalla sattuneen työtapaturman tuomioita.

Turun hovioikeus piti ennallaan Pirkanmaan käräjäoikeuden elementtitehtaalle tuomitseman 20 000 euron yhteisösakon työturvallisuusrikoksesta. Myös yhtiön tuotantopäällikölle tuomitut 60 päiväsakon eli 1 860 euron ja työnjohtajalle tuomitut 20 päiväsakon eli 520 euron sakkorangaistukset pysyivät hovioikeuden käsittelyssä muuttumattomina.

Hovioikeus käsitteli maaliskuussa 2013 tapahtuneeseen työtapaturmaan liittyneitä työturvallisuuslaiminlyöntejä. Elementtitehtaan työntekijä puristui onnettomuudessa valuvaunun ja elementtimuotin reunan väliin ja loukkaantui.

Käräjäoikeus katsoi aiemmin tekemässään päätöksessään, että valukoneeseen liittyvää riskien arviointia ja vaarojen selvittämistä ei oltu tehty työturvallisuuslain mukaisesti. Käräjäoikeus totesi, että lopullinen vastuu siitä, että vaarojen selvittäminen on riittävän järjestelmällistä ja kattavaa, on työnantajalla. Kone oli saapunut yhtiölle vuonna 2004 ja se oli säännöllisesti päivittäisessä käytössä.

Vaikka työntekijöitä oli pyydetty ilmoittamaan havaitsemistaan työturvallisuuteen liittyvistä epäkohdista, työnantajan vastuu ei sillä poistu.

Käräjäoikeus totesi myös, ettei mainituilla seikoilla ollut lähtökohtaisesti merkitystä työturvallisuusmääräyksiä rikkoneen työnantajan edustajan tai työnantajan rangaistusvastuuta arvioitaessa. Toiminta on järjestettävä ja mitoitettava niin, että työ on turvallista ja että työnantajan velvollisuudeksi säädettyjä normeja noudatetaan.

Vastaajien puolelta oli vedottu siihen, että tapaturma on johtunut valukoneen kuljettajan piittaamattomuudesta. Käräjäoikeus katsoi, että työntekijän oma riskinotto tai huolimattomuus ei voi poistaa työnantajan edustajan vastuuta tilanteessa, jossa yhtiön vastuuhenkilö on laiminlyönyt valvontavelvollisuutta.

Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden ratkaisun perustelut ja lopputuloksen kaikkien vastaajien syyksilukemisen ja rangaistusseuraamusten osalta.

 

 

Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden ratkaisun perustelut ja lopputuloksen kaikkien vastaajien syyksilukemisen ja rangaistusseuraamusten osalta.

 

Keskustelu artikkelista: 1 kommentti

  • ”Käräjäoikeus katsoi, että työntekijän oma riskinotto tai huolimattomuus ei voi poistaa työnantajan edustajan vastuuta tilanteessa, jossa yhtiön vastuuhenkilö on laiminlyönyt valvontavelvollisuutta”.

    Päteeköhän tuo kaikissa tapauksissa? Työntekijä ajaa työaikana yrityksen autolla ylinopeutta mutkaan ja auto menee katolleen. Työnantajan olisi tullut hoitaa ulosajon estäminen ja valvoa ettei ajeta ylinopeutta?

    Vastaa

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia