Talous Projektit Rakentaminen Rakennuslehti Ei kommentteja

Lehto ja Northern Horizon tekivät kymmenien miljoonien puitesopimuksen hyvinvointitiloista

Lehto Groupin tytäryhtiö Rakennusliike Lehto ja Northern Horizonin (NHC) hallinnoima hoivakiinteistörahasto ovat allekirjoittaneet ison puitesopimuksen hyvinvointitilojen rakentamisesta ja myymisestä.

Puitesopimuksen kokonaisarvo on noin 57 miljoonaa euroa. Sopimus koskee kaikkiaan 16 hyvinvointitilakohdetta eri puolilla Suomea. Lisäksi sopimus sisältää option lisäkohteiden rakentamisesta. NHC hankkii kiinteistöt hallinnoimaansa Nordic Aged Care -rahastoon.

Hyvinvointitilojen rakentaminen ja myyminen rahastolle on Lehdon tavanomaista liiketoimintaa, mutta nyt solmitun puitesopimuksen mukaan kohteita rakennetaan ja myydään yhdelle rahastolle kerralla isompi määrä. Lehto rakentaa kohteet valmiiksi sekä myy kohteet rahastolle niiden valmistuttua ja muiden sovittujen edellytysten täytyttyä.

Osa kohteista on jo rakenteilla. Pääosin kohteet valmistuvat vuoden 2017 aikana, mutta osa niistä valmistuu vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana. Lehto hoitaa kohteiden rakentamisaikaisen rahoituksen sekä omalla että vieraalla pääomalla.

Sopimukseen liittyvät kiinteistöt rakennetaan vanhushoivan, päivähoidon ja sekä muiden erityisryhmien käyttöön. Kohteiden käyttäjiksi tulee sekä kuntasektorin että alan valtakunnallisten palveluntuottajien toimijoita.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia