Talous Rakentaminen Hannu Lättilä Ei kommentteja

Eräiden toimitilaprojektien kustannusnousut painoivat SRV:n liiketulosta

SRV:n liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 2016 edellisvuoden vastaavasta ajasta, mutta liikevoitto heikkeni hieman.

SRV pelkästään johtaa Redin rakentamista. Itse rakennustyön tekevät sadat alaurakoitsijat 66 maasta.

Liikevoittoa heikensivät eräiden rakenteilla olevien hankkeiden kustannusten nousu sekä joidenkin päättyneiden hankkeiden jälkiselvittelystä aiheutuneet kulut. Toimitusjohtaja Juha Pekka Ojalan mukaan kustannusnousuja oli lähinnä toimitilahankkeissa, mutta sen tarkemmin hän ei projekteja yksilöinyt. Myös kansainvälisen liiketoiminnan liiketappion syveneminen heikensi konsernin liikevoittoa.

Toisaalta yhtiö kuittasi loppuvuonna rahoitustuottoja, jotka puolestaan nostivat tuloksen ennen veroja paremmaksi kuin vertailujaksolla. Tulosta kasvatti kymmenvuotisen korkosuojan 3,1 miljoonan euron käypään arvoon arvostus.

Koko viime vuoden osalta liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat, mutta tulos ennen veroja heikkeni.

”Liikevaihto nousi vuonna 2016 ensimmäistä kertaa historiassamme yli 800 miljoonan euron ja jatkaa kasvuaan myös tulevina vuosina. Kovasta liikevaihdon kasvusta huolimatta ensisijaisena tavoitteenamme on kuitenkin kannattavuuden parantaminen strategiatavoitteiden mukaisesti”, Ojala sanoo.

”Kasvavilla markkinoilla keskityimme vuonna 2016 omakehitteisten hankkeiden toteutukseen ja lähdimme vain harkitusti mukaan kilpailu-urakointiin. Lisäksi asuntopuolella kasvatimme omaperusteisten asuntokohteidemme määrää, mikä näkyy osaltaan myös tuloksessa.”

SRV arvioi, että sen koko vuoden 2017 liikevaihto kasvaa ja liikevoitto paranee vuoteen 2016 verrattuna. Strategian mukaiseen kannattavuustasoon yhtiö arvioi pääsevänsä kuitenkin vasta strategiakauden loppupuolella 2019­–2020. SRV on asettanut tavoitteeksi yli 8 prosentin liikevoiton. Viime vuonna se oli vain 3,1 prosenttia.

SRV 1­–12 2016/1–12 2015

  • Liikevaihto 884,1/719,1
  • Liikevoitto 27,7/24,4
  • Liikevoitto-% 3,1/3,4
  • Tulos ennen veroja 16,4/17,6
  • Omavaraisuusaste, % 38,3/42,5
  • Tulouttamaton tilauskanta 1 758,5/1 583,4

10–12 2016/10–12 2015

  • Liikevaihto 328,7/226,6
  • Liikevoitto 16,2/17,0
  • Liikevoitto-% 4,9/7,5
  • Tulos ennen veroja 19,4/14,9

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia