Rakennuttajat saavat vaihtelevasti vastauksia tarjouspyyntöihinsä

Riippuu paljon alueesta ja hankkeesta, miten hyvin rakennuttajat saavat vastauksia tarjouspyyntöihinsä. Kiihkeän rakentamisen aikana tarjousten laadullakin on merkityksensä tarjoushalukkuuteen.

Kuva: Anne Kurki

”Tarjoustilanne on parantunut tänä vuonna verrattuna viime vuoteen”, Tampereen Vuokratalosäätiön (VTS) kiinteistöpäällikkö Timo Koskinen sanoo.

”Viime vuonna erääseen remonttikohteeseemme tuli vain kaksi tarjousta. Nyt keväällä meillä on käynnistynyt kolme uudisvuokratalokohdetta, joiden tarjouspyyntöihin tuli kohtalaisesti vastauksia, neljästä seitsemään. Myös hintataso vaikuttaisi laskeneen, mikä on tietysti rakennuttajalle mieluisa tilanne.”

Tampereella on meneillään ja käynnistymässä isoja hankkeita. Siksi Koskinen arvelee, etteivät suuret rakennusliikkeet ole kiinnostuneita VTS:n tarjoamista Ara-hankkeista. Kilpailu Tampereen seudulla on hänestä kuitenkin kiristynyt, koska alueelle on tullut muualta maasta uusia pk-rakennusyrityksiä.

”Se voi selittää parantunutta tarjoustilannetta ja laskenutta hintatasoa. Esimerkiksi Lapti on meille uusi toimija.”

VTS-kodit on Tampereen suurin vuokranantaja, joka omistaa noin 8700 asuntoa yli 170 kiinteistössä. Tänä vuonna VTS:llä on työn alla kaikkiaan kuusi kohdetta, kaksi korjausprojektia ja neljä uudistalohanketta. Asuntoja valmistuu vajaa sata, kun suunnitelmissa on 200–300 asuntoa vuosina 2018–2019.

Kirkkonummi sai yhden tarjouksen

Kirkkonummen rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä luonnehtii yritysten tarjoushalukkuutta ”vaihtelevaksi”. Osa hankkeista kiinnostaa, osa ei.

”Käynnistimme nyt keväällä noin 38 miljoonan euron Jokirinteen oppimiskeskuksen. Kilpailutimme sen rajoitetun menettelyn kautta, ja kiinnostuneita yrityksiä oli mukavasti”, Köykkä sanoo.

”Kilpailutimme myös 10–13 miljoonan pääkirjaston laajennuksen ja saneerauksen. Se kiinnosti vain yhtä yritystä, joten kokeilemme uudelleen ensi syksynä. Moni yritys sanoi, ettei tarjoa tuotannollisista syistä. Meillä oli korkeat vaatimukset hankkeen työnjohdolle, ja ilmeisesti kaikki kovan luokan työnjohtajat ovat kiinni.”

Köykän arvion mukaan tarjousten hintataso on nousussa. Muutamassa kilpailutetussa hankkeessa tarjousten hinnat olivat varsin korkealla.

Helsingin kaupunki saa hyvin vastauksia toimitilahankkeidensa tarjouspyyntöihin. Kaupunkiympäristön toimialan toimitilayksikön päällikkö Jouko Snellman sanoo, että vastausten määrä on pysytellyt suhteellisen tasaisena viime ajat.

”Helsinki isona rakennuttajana kiinnostaa rakennusyrityksiä. Lisäksi meillä on monenkokoisia hankkeita: suuria isoille rakennusliikkeille, kouluja keskikokoisille ja päiväkoteja pienemmille yrityksille.”

Snellmanin mukaan tarjouspyyntöjen hintataso oli nousussa vielä jokin aika sitten, mutta nyt se on tasaantunut.

Hankalat tilaajat eivät kiinnosta

Päivittäistavarakaupan rakennuttajapäällikkö Seppo Kemppaisen mukaan Kesko saa kohtuullisen hyvin vastauksia tarjouspyyntöihinsä, vaikka määrä onkin suhdannenousun myötä hieman laskenut. ”Saamme hankkeemme käyntiin ja hyviä, motivoituneita urakoitsijoita.”

Kemppaisen mukaan metropolialueella ja Etelä-Suomessa toimivilla rakennusyrityksillä on nyt kovan kysynnän aikana vara valita hankkeet, joita ne tarjoavat. Siksi tarjouspyyntöjen laatuun kannattaa kiinnittää huomiota. ”Yritykset eivät tarjoa hankkeita, joiden riskinjako ei ole niiden mielestä järkevä tai esimerkiksi laskenta-aika on liian lyhyt. Lisäksi ne välttelevät tilaajia, jotka markkinoilla tiedetään jollakin tavalla vaikeiksi.”

Tarjousten hintataso on Kemppaisen kokemuksen mukaan noussut hieman. ”Pääkaupunkiseudulla ammattimaiset, hyvämaineiset rakennusliikkeet voivat pyytää aiempaa parempaa hintaa.”

Peabin laskennan ja hankinnan päällikkö Taru Puhto sanoo, että aliurakoitsijoiden tilauskirjat alkavat täyttyä, mikä näkyy selkeästi saatujen aliurakkatarjousten määrän pienentymisenä. Hintoihin tilanteella ei toistaiseksi näyttäisi olleen juurikaan vaikutusta.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia