Uusi pormestari Lauri Lyly haluaa nostaa Tampereen kasvutavoitetta

Tampereen tuleva pormestari Lauri Lyly (sdp) pitää kaupungin tähänastista väestön kasvutavoitetta liian maltillisena ennakoidun kehityksen valossa. Kaavoitusprosessia pitää sujuvoittaa ja nopeuttaa isompaa kasvua varten.

Tampereen tuleva pormestari Lauri Lyly (sdp) pitää kaupungin tähänastista väestön kasvutavoitetta liian maltillisena ennakoidun kehityksen valossa. Kaavoitusprosessia pitää sujuvoittaa ja nopeuttaa isompaa kasvua varten.

SAK:n ex-puheenjohtaja Lyly, 64, valitaan Tampereen pormestariksi uuden valtuuston ensimmäisessä kokouksessa 12. kesäkuuta.

Tampere on varautunut tähän saakka 2 000 asukkaan vuosittaiseen väestönkasvuun. Asuntorakentamisen tonttivaranto on nyt noin miljoona kerrosneliömetriä. Kaupungin omistamilla tonteilla varannosta on noin puolet, ja siitä puolet on keskittynyt Vuorekseen.

”Kaavoitettua asuntotonttivarantoa pitäisi olla viideksi vuodeksi MAL-sopimuksen toteuttamiseksi ja myös siksi, että kaavavarannon koko vaikuttaa osaltaan asuntojen hinnoitteluun”, Lyly sanoo.

Pormestariohjelmasta laaja sopu

Hän julkisti pormestariohjelmansa pari viikko sitten.

Ohjelma on Lylyn neuvottelutaitojen tulos, sillä ohjelmaa olivat tekemässä Tampereen kaikki poliittiset ryhmittymät. Ne allekirjoittivat ohjelman kesäkuun alussa lukuun ottamatta valtuustossa olevaa yhden hengen ryhmää.

Mahdolliset veronkorotukset, raitiotien jatkaminen, Pyhäjärven rannalla olevan Eteläpuiston kohtalo sekä Kansi ja Areena –hanke olivat kompromissien kohteina.

Sopimukseen kirjattiin, että veroihin palataan vuoden 2020 budjettia tehtäessä.

Päätös raitiotien kakkosvaiheesta

Raitiotietä jatketaan ensimmäisen rakentamisvaiheen jälkeen Hiedanrantaan, tulevaan 20 000–25 000 asukkaan ja 10 000 työpaikan kaupunginosaan.”Raitiotieverkkoa ei kannata jättää vajaakäyttöön ja torsoksi”, Lyly toteaa.

Eteläpuiston ranta-alue irrotetaan vireillä olevasta asemakaavan teosta. Rantaalueen kaavaehdotusta kevennetään, säilytetään nykyinen rantaviiva ja puistomainen virkistyskäyttö.

Kansi ja Areena –hanke käynnistyy Lylyn mukaan heti siitä tehtyjen valitusten ratkettua.

Lyly arvioi, että edellinen pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok) jätti vahvan investointiperinnön kaupungin kehittämiseen. ”Isot päätetyt hankkeet pitää saada nyt toteutettua järkevästi.”

Kohtuuhintainen asuminen huolena

”Mietimme kaikkia mahdollisia keinoja saadaksemme aikaan kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Asumisen hinta vaikuttaa työvoiman saatavuuteen, alueen ostovoimaan ja palvelutarjontaan”, Lyly sanoo.

Hän ei halua tässä vaiheessa asettaa euromääräisiä tavoitteita kohtuuhintaiselle omistus- tai vuokra-asumiselle.

”Kohtuuhintaisuuteen päästään, jos tarjontaa on riittävästi. Silloin hinnat asettuvat oikealle tasolle. Jos vuokra-asunnot ovat edullisia, se vaikuttaa myös omistusasumisen hintaan.”

Tampereella on sama tilanne kuin muissakin kasvukaupungeissa. Kaikki pienet asunnot menevät nykyään sijoittajille. Se vaikuttaa osaltaan hintatasoon.

Rakentamisen prosessit ketterämmiksi

Pormestariohjelman mukaan sekä kaavoitusprosessia että rakennuslupien käsittelyaikaa täytyy lyhentää merkittävästi.

”Lupaprosessi on yleisesti ottaen liian hidas, siihen kuluu nyt 3–6 kuukautta. Jos jokin yritys haluaa sijoittua tänne, se ei voi odottaa kuukausikaupalla rakennusluvan hyväksymistä”, Lyly sanoo.

Palvelulupauksen mukaan lupakäsittelyyn kuluu keskimäärin kuukausi.

Lyly on kääntänyt koko pormestariohjelman palvelulupauksiksi. ”Kaupungin organisaation tehtävänä on miettiä, mitä lupausten toteuttaminen edellyttää.”

Poikkeamispäätöksiin helpotuksia

Valtuustokauden periaatteena on, että kaupunki kasvaa täydentäen, ylöspäin ja joukkoliikennekäytävien varsilla oleville uusille alueille.

Pormestariohjelma lupaa, että kaupunki helpottaa poikkeuslupakäytäntöä pienimuotoisen tiivistämisen edistämiseksi. Tämä tarkoittaa Lylyn mukaan sitä, että rakennuksia voi korottaa kerroksella tai kahdella. Sen ohella mietitään kaikkia vaihtoehtoja tiivistämisen edistämiseksi.

”Meidän pitää pystyä toteuttamaan kaupunkikehitystä siten, että sosiaalista asuntotuotantoa levitetään ympäri kaupunkia eikä vain tietyille alueille. Voimme käyttää toteutuksessa kaupungin omia vuokrataloyhtiöitä”, Lyly korostaa.

Päättyneellä valtuustokaudella päätettiin isoista hankkeista: rantatunnelista, raitiotiestä ja Areena ja kansi –hankkeesta. Tällä valtuustokaudella tarkennetaan näitä hankkeita. Päätettävät uudet investoinnit kohdistuvat sisäilmaongelmallisiin kaupungin omistamiin tiloihin.

Kaupunki myy tällä valtuustokaudella harkiten sellaisia kiinteistöjä, joita se ei enää tarvitse, kun toimitilaa tarvitaan aiempaa vähemmän. Niistä saatu raha sijoitetaan sisäilmakorjauksiin ja työpaikkoja synnyttäviin uusinvestointeihin.

Elinvoima edellyttää infrainvestointeja

”Kaupungin hyvä liikenteellinen saavutettavuus on tärkeä osa alueen elinvoimaa”, Lyly muistuttaa.

Keskeisiä pormestariohjelmassa olevia elinvoimahankkeita ovat kolmas rataraide etelään ja pitemmässä aikahorisontissa raide suoraan Helsingin lentoaseman kautta, Pietari–Tampere-junayhteyden luominen, seudullisen lähijunaliikenteen kehittäminen ja Tampere–Pirkkala lentoaseman kehittäminen kansalliseksi varakentäksi.

Kaupungin sisäistä saavutettavuutta lisää käynnissä oleva raitiotien rakentaminen.

”Ydinviesti on, että kaupungin keskusta pitää olla saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla”, Lyly sanoo.

Kaupunkiorganisaation muutos isoin asia

”Kaupunkiorganisaation muutos sote-uudistuksen jälkeen on isoin seuraavan valtuustokauden asia”, Lyly korostaa.

Tampereella se merkitsee 6 000–7 000 henkilön siirtymistä pois kaupungin palveluksesta. Tarkemmat henkilöluvut selviävät soten synnyttyä.

”Kaupungin organisaatio on sen jälkeen aivan erilainen. Se on valtava mullistus. Investointihankkeet ovat sen rinnalla pikkuasioita.”

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Uusi pormestari Lauri Lyly haluaa nostaa Tampereen kasvutavoitetta”

  1. Lyly on nyt väärässä työssä; parempi olisi olla pääministeri, kun saa kaikki poliittiset ryhmittymät saman sopimuksen alle. No enpä kuitenkaan sanoisi, että investointihankkeet ovat aivan olemattomia. Ja sote on edessä kaikilla kunnilla.

Vastaa