Suunnittelu Talous Uutiset Startel Ei kommentteja

Valtioneuvosto hyväksyi Nord Stream 2 -kaasuputkien rakentamisen

Valtioneuvosto on tänään antanut suostumuksen Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeelle.

Suostumus on pantavissa täytäntöön muutoksenhausta huolimatta ja se on voimassa 50 vuotta. Sveitsiläinen Nord Stream 2 AG -projektiyhtiö rakentaa maakaasua kuljettavan putkijärjestelmän ja toimii sen operaattorina.

Hankkeen aikana rakennetaan kaksi merenalaista 1220 kilometrin pituista kaasuputkea Venäjän ja Saksan välille. Putket kulkevat matkasta 374 kilometriä Suomen talousvyöhykkeellä.

Putket on tarkoitus laskea vuosina 2018-2019 ja putkilinjat suunnitellaan otettavaksi kaupalliseen käyttöön vuoden 2020 alussa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto käsittelee vesilain mukaisen luvan putkilinjojen rakentamisen ja käytön osalta. Nord Stream 2 AG odottaa lupapäätöstä seuraavien viikkojen aikana.

Yhtiö kertoo saaneensa jo tarvittavat luvat Saksassa. Kansallisten lupamenettelyjen muissa kolmessa putkilinjan reitin varrella olevissa maissa – Ruotsissa, Venäjällä ja Tanskassa kerrotaan etenevän suunnitelmien mukaisesti.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia