Rakennetekniikan asiantuntija, LVI-insinööri

Sijainti Lahti
Päivämäärät Julkaistu 22.2.2019 Hae viimeistään 1.3.2019

Lahden Tilakeskus huolehtii kaupungin omistamasta toimitilakannasta, sen teknisestä kunnosta ja arvosta, tehokkaasta käytöstä, tuottavuu­desta ja kehittämisestä sekä järjestää kaupungin palvelutuotannon tarpeisiin tarkoituksenmukaiset toimitilat ja kiinteistöpalvelut.

Etsimme

Rakennetekniikan asiantuntijaa

(työavain 211553)

Asiantuntijana vastaat Tilakeskuksen rakennuttamien kohteiden raken­nusteknisten perusratkaisujen toimivuudesta ja tarkoituksenmukaisuu­desta. Ohjaat rakennesuunnittelijoiden työtä, tarkastat suunnitelmat sekä olet mukana rakennustöiden valvonnassa.

Sinulla on teknisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu rakennusalan insinöörin tutkinto sekä kokemusta rakennesuunnittelusta.

LVI-insinööriä

(työavain 216029)

Tilakeskuksessa LVI­-insinöörit vastaavat investointihankkeiden LVIA-­ra­kennuttamis­ ja valvontatehtävistä sekä LVIA-­suunnittelun ohjauksesta. Vastuualueelle kuuluu myös taloteknisten järjestelmien ylläpidon koor­dinointi sekä osallistuminen kiinteistökannan talotekniikan kehittämistyöhön.

Sinulla on teknisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suori­tettu insinöörin tutkinto sekä riittävä kokemus ja osaaminen LVIA-­tekniikasta. Voit olla myös vastavalmistunut, jolloin tarjoamme sinulle lisäkoulutusta tehtävään.

Hakemukset Kuntarekry.fi­ sivuston kautta viimeistään 1.3.2019 klo 15.00.

www.lahti.fi

Avoimet työpaikat

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi