Kokeile kuukausi maksutta

Kuka uskaltaa kurkistaa kira-kristallipalloon?

Tietoa kirjoittajasta Heli Kotilainen
Senior Advisor, Alusta Consulting
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Maailma näyttää nyt erityisen sumealta, pelottavaltakin, ja yllätykset seuraavat toisiaan. Sitra on laatinut Megatrendit 2023 -katsauksen, jossa hahmotetaan mahdollisia tulevaisuuteemme voimakkaimmin vaikuttavia kehityskulkuja. Megatrendit eivät ole toisistaan irrallisia, vaan ne ovat tiiviisti kytkeytyneet toisiinsa. Keskeisin niistä on ekologinen kestävyyskriisi: luonnon kantokyvyn mureneminen vaikuttaa ihan kaikkeen ja kaikkiin.

Kiinteistö- ja rakennusala (kira) on tulevaisuutemme keskeinen vaikuttaja. Olen peilannut tässä megatrendejä kira-alaan ja nostanut esiin joitakin keskeisiä kysymyksiä. Huomaamme, että megatrendit tarjoavat alalle paljon isoja haasteita, mutta myös paljon kiinnostavia vaikutusmahdollisuuksia tulevaisuuteemme.

Luonnon kantokyky murenee. Ilmastonmuutos ja luontokato etenevät. Sään ääriolot yleistyvät, kosteuden torjunta tulee yhä tärkeämmäksi, energiatehokkuus on keskeistä, hiilijalanjäljen on oltava olematon, resurssitehokkuus on välttämättömyys ja luonnon monimuotoisuus elämisemme ehto. Trendi haastaa meidät siihen, miten rakennamme, ylläpidämme, korjaamme ja puramme kestävästi. Tämä megatrendi on kira-alalle keskeisimpiä.

Hyvinvoinnin haasteet kasvavat. Väestö ikääntyy, monimuotoistuu ja keskittyy kasvukeskuksiin, millä on vaikutuksia hyvinvointipalvelujen rahoitukseen ja riittävyyteen. Miten rakennamme terveellisempiä ja turvallisempia kaupunkeja? Miten torjumme segregaatiota? Miten vanhukset asuvat? Voimmeko tukea mielenterveyttä yhteisöllisillä asumisratkaisuilla? Voiko talotekniikka olla osa pandemioiden torjuntaa ja terveyden edistämistä? Miten kira-ala pysyy houkuttelevana työelämän murroksessa?

Demokratian kamppailu kovenee. Yhteiskunnat ovat koetuksella kriisien kasautuessa, ja luottamus niihin horjuu. Minkä valtioiden ja millaisten yritysten kanssa teemme yhteistyötä? Miten varmistamme alihankintaketjujemme vastuullisuuden? Mistä ja millä hinnalla saamme raaka-aineet, energian ja kriittisen teknologian? Miten yleistyvä ja suora kansalaisvaikuttaminen vaikuttaa kaupunkien kehittämiseen? Miten asukkaat otetaan oikeasti mukaan suunnitteluun? Miten vahvistamme kansalaisten luottamusta viranomaisiin ja yrityksiin omalla työllämme: olemmeko avoimia, luotettavia ja läpinäkyviä?

Kilpailu digivallasta kiihtyy. Teknologia ja data sulautuvat yhä enemmän ihmisten arkeen, ja dataa kerätään ja hyödynnetään enemmän. Mitä ja miten uutta teknologiaa otetaan käyttöön? Millä ehdoilla ja pelisäännöillä toimimme: omistammeko vai jaammeko tietoa muiden kanssa? Pysyykö kira-ala digitalisaation ja datatalouden kyydissä? Saadaanko alan tuottavuus teknologian avulla nousuun? Miten teknologia voi tukea vihreää siirtymää ja ihmisten hyvinvointia?

Talouden perusta rakoilee. Globaali eriarvoisuus kasvaa, ja talous on riippuvainen globaaleista arvoketjuista. Vastuullisuus tulee kaikessa toiminnassa yhä tärkeämmäksi. Miten rahoitamme tulevat rakennushankkeet? Mikä on lainarahan hinta ja ketkä sitä saavat? Mistä ja millä ehdoilla teemme vihreän siirtymän investoinnit? Mikä on yhteiskunnan tukeman asuntotuotannon rooli tulevaisuudessa? Millä tasolla ylläpidämme infraa eri puolilla Suomea? Onko kiertotalous taloudellinen välttämättömyys?

Haluaako kira-ala olla ajopuuna ajelehtiva megatrendien uhri vai aktiivinen mahdollisuudet hyödyntävä vaikuttaja? Meneillään on murrosaika, jossa muutoksen suunnan ja fokuksen voimme valita. Sekä synkkyyttä että toivoa on tarjolla: olkaamme valon ja toivon puolella!

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kuka uskaltaa kurkistaa kira-kristallipalloon?”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat

Heli Kotilainenhttps://www.rakennuslehti.fi/kirjoittajat/heli-kotilainen/