Rakennuslehti - Seppo Oinonen

ROTI 2017 -hankkeen Liikenneverkot-panelisti, ohjelmakoordinaattori, Liikennevirasto