Ehdota laadukkaasti betonista ja tiilestä paikallarakennettua kohdetta vuoden 2021 palkinnon saajaksi

Kestävä kivitalo -palkinto myönnetään vuosittain laadukkaasti betonista ja tiilestä paikallarakennetulle kohteelle huomioiden arkkitehtisuunnittelun, rakenneratkaisujen ja toteutuksen onnistuminen sekä käyttäjiltä saatu palaute. Vuonna 2020 palkintoa ei jaeta haastavan pandemiatilanteen ja koronariskin vuoksi.

Palkittava kohde voi olla yksittäinen rakennus, asuinkortteli tai muu aluerakentamishanke, joka täyttää laadukkaan suunnittelun, kivimateriaalien käytön ja paikallarakentamisen palkintokriteerit.

Lopullisen valinnan palkinnon saajasta tekee Kestävä kivitalo -yritysryhmä. Voittaja julkaistaan vuoden 2021 lokakuussa Kestävä kivitalo -seminaarin yhteydessä.

Jätä oma ehdotuksesi palkittavasta kohteesta 30.4.2021 mennessä. Kohteen tulee olla valmistunut ehdotuksen jättämiseen mennessä tai vaihtoehtoisesti sen valmistumisesta saa olla kulunut maksimissaan kaksi vuotta. Ehdotuksia otetaan vastaan osoitteessa kivitalo.fi/palkinto-2021

Kivitalo.fi – paikallarakentamisen tietosivusto

Kun tarvitset tietoa paikallarakennetuista betoni- ja tiilirakenteista, tutustu kivitalo.fi-sivustoon. Kestävä kivitalo -yritysryhmän ylläpitämä sivusto tarjoaa asiantuntijoiden laatimaa tukimateriaalia vapaasti opiskelijoiden, suunnittelijoiden ja rakentajien käyttöön. Kivitalo.fi-sivustolta löytyvät esimerkiksi paikallarakennettujen kerrostalojen tuore rakennedetaljikirjasto, raudoitusohjeistuksia, muottitekniikkaa sekä yleisesti runkovalinnassa huomioitavia asioita.

Verkkosivuilta löytyy myös animaatio paikallavaletun rungon ja muuratun julkisivun toteutuksesta työvaiheineen.

Kivitalo on hyvän rakentamisen symboli

Kivitaloilla on edelleen tärkeä rooli elinvoimaisten kaupunkien ja kestävän yhteiskunnan rakentamisessa. Paikallavalettu betoni ja tiili ovat maailmassa ylivoimaisesti eniten käytettyjä rakennusmateriaaleja, joiden käyttö on tulevaisuudessakin ekologisesti kestävää kierrätysainesten hyödyntämisen, vähähiilisten energiaratkaisujen sekä teollisten innovaatioiden myötä.

Kestävä kivitalo -yritysryhmän toiminta lyhyesti
  • Vuosittain jaettava Kestävä kivitalo -palkinto laadukkaalle paikallarakennetulle kohteelle
  • Paikallarakentamisen teknisen tiedon ylläpito ja jako
  • Oppilaitosvierailut ja asiantuntijaseminaarit
  • Tutustumismatkat paikallarakennettuihin ja arkkitehtuuriltaan mielenkiintoisiin rakennuskohteisiin Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa.

Viimeisimmät näkökulmat