Stara teki sopimuksen Infrakit Groupin kanssa infrarakentamisen digitalisaation ja läpimenoaikojen vauhdittamiseksi

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara ja Infrakit Group ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on vauhdittaa katuhankkeiden läpimenoa ja tehostaa rakentamisen tiedonhallintaa.