Destia toteuttaa parhaillaan Helsingissä Meilahden sairaala-alueelle Siltasairaalan pohjarakentamisen urakkaa. Meilahden alueelle rakennettava Siltasairaala on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) historian suurin rakennushanke.

Valmistuttuaan vuonna 2022 Siltasairaala korvaa Töölön sairaalan sekä osan nykyisen Syöpätautien tulosyksikön toiminnoista sekä yhdistää Tornisairaalan, Kolmiosairaalan ja Syöpätautien klinikat toisiinsa. SRV toimii projektinjohtourakoitsijana hankkeessa.

– Meilahden sairaala-alueelle rakennettava Siltasairaala rakennetaan tiheästi rakennetun sairaalaympäristön keskelle, mikä vaatii tarkkuutta pohjarakennusurakalta. Urakka sisältää runsaasti vaativia työvaiheita, ja kaikessa on huomioitava ympäröivä sairaalamiljöö herkkine laitteineen, kertoo Destian projektinjohtaja Esa Juhantila.

Projekti sisältää reilusti vaativia louhinta- ja lujitustöitä. Uusien rakennusten maanrakennustyöt sisältävät kaivuut, täytöt, salaojat, radonin poistoputkistot ja paalutukset. Lisäksi toteutetaan louhintoja ja kallion lujitusta, rakennuskaivantojen tuentoja ja kunnallistekniikkaa.

– Myös olemassa olevien rakennusten ja kuilujen sekä maanalaisten tilojen rakenteet asettavat esimerkiksi louhinnalle erityisvaatimuksia, Juhantila sanoo.

Vaativia töitä keskellä sairaala-aluetta

Rakennusalueelle sijoittuu muun muassa pysäköintilaitoksia palvelevia kuiluja, jotka osaltaan aiheuttavat teknisiä väistötöitä sekä suunnittelua koko hankkeen ajan. Olemassa olevien rakennusten suojaaminen, kuilujen purku- ja muutostyöt sekä näiden uudet pysyvät betonirakenteet, kuilumuutosten vaativat savunpoistot ja talotekniikkatyöt (TATE-työt) asettavat haasteita urakalle.

– Rajallisen tilan lisäksi herkät sairaalalaitteet on otettava huomioon maanrakennus- ja louhintatöissä. Tärinän lisäksi louhinta aiheuttaa myös meluhaittaa, jota pyrimme vähentämään työskentelemällä sovittujen aikaraamien puitteissa. Myös maanrakennustöistä aiheutuva pölyn minimoiminen on oma haasteensa, jota taklataan muun muassa rakentamalla suojaseiniin ilmaoton suodattimia, jatkaa Juhantila.

Sairaalalogistiikan on toimittava koko ajan, joten työnaikaisiin liikennejärjestelyihin on kiinnitettävä huomiota. Työmaa-alueen välittömästä läheisyydestä löytyy niin pääsisäänkäynnit viereisiin sairaaloihin kuin ensiavun ambulanssipiha.

Pohjarakentamisen ammattilainen

Vaihtelevien pohjaolosuhteiden takia pohjarakentaminen on usein haastavaa ja vaatii erikoisosaamista. Kalliot ja pehmeiköt vaihtelevat luonnossa tiuhaan, myös kaupunkialueella maaperä vaihtelee. Lähes kaikkiin infrahankkeisiin kuuluu jossain määrin louhintaa, pengertäyttöjä, massanvaihtoja ja paalutusta.

– Hallitsemme Destiassa pohjarakentamisen osa-alueet suunnittelusta kaivantojen tuentaan, ankkurointeihin, tiivistyksiin, louhintoihin, kalliovahvistuksiin, betonirakenteisiin ja paalutuksiin. Vaativan pohjarakentamisen ammattilaisemme voivat toteuttaa myös hankkeet, jotka vaativat työntekoa rakennusten sisällä tai muissa ahtaissa tiloissa, kertoo Juhantila.

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi