Sari Paukku koordinoi Big Room –työskentelyä

TOAS Sari Paukku Sari Paukku saa melko usein selvittää tutuilleen, mitä hänen työnsä Big Room –koordinaattorina Granlund Consultingilla pitää sisällään. Big Room -työskentelytapa ei vielä ole kaikille tuttu.
Big Room voidaan käsittää fyysisenä tilana, jossa kaikki hankkeeseen osallistuvat osapuolet on koottu työskentelemään samaan paikkaan. Toisaalta se voidaan käsittää myös työskentelymenetelmänä, jossa pyritään vuorovaikutteiseen, hyvin koordinoituun työskentelytapaan. Menetelmää on käytetty niin avaruusteknologiassa (ESA), autojen suunnittelussa (To yota) kuin rakentamisen allianssihankkeissa.
”Sen sijaan että ihmiset istuisivat tehottomissa kokouksissa ja lähettelisivät sähköposteja, asioita edistetään ja tietoa jaetaan yhden päivän aikana yhdessä tilassa. Tehtäviini kuuluu valmistella tapaamisia ennakkoon, kerätä käsiteltäviä aiheita ja aikatauluttaa päivän kulku”, Paukku kertoo.
Big Room -päivän aikana koordinaattori kokoaa tehtävälistat ja päätöslokin, jotka toimitetaan viipymättä osallistujille. Säännöllinen Big Room -toiminta hankkeen aikana tehostaa Paukun mukaan merkittävästi viestintää ja tiedonhallintaa.
Paukku kertoo, että Big Room -työskentelytapaa kohtaan on paljon kiinnostusta. Siksi myös koordinaattoreille on kysyntää. ”Tarvitsisimme enemmänkin Big Room -koordinaattoreita.”
Varsinaiselta titteliltään Paukku on vanhempi asiantuntija. Hänellä on muitakin tehtäviä kuin Big Room -koordinaattorina työskentely. Hän on mukana allianssikilpailuissa sparraamassa rakennusliikkeitä yhteistoiminnallisissa työmenetelmissä ja pitää koulutuksia muun muassa rakennushankkeen riskienhallinnasta.

  • Sari Paukku
  • Syntynyt 1985 Loimaalla, asuu Järvenpäässä
  • Rakennusinsinööri, Satakunnan ammattikor keakoulu, 2009
  • Vanhempi asiantuntija, Granlund Consulting, 3/2017–
  • Laatuinsinööri, NCC, 8/2013–3/2017
  • Työnjohtaja, NCC, 5/2011–7/2013
  • Sukellusopas, Raya Divers 10/2010–4/2011
  • Energiatehokkuusasiantuntija, Enermix, 10/2009–7/2010
  • Rakennesuunnittelija, oy Timberheart ltd, 1/2009–8/2009
  • Harrastaa kaikenlaista urheilua, matkailua ja öljyvärimaalausta

Teksti Merja Mannila
Kuva Mikko Mäntyniemi