Rakentamisen pk-yritysten suhdanneodotukset säilyneet kevään tasolla

Suomen Yrittäjien ja Finnvera Oyj:n yhteistyössä tekemän syksyn pk-yritysbarometrin mukaan rakentamisen suhdanneodotukset ovat säilyneet viime kevään tasolla, kun yleisesti pk-yritysten odotukset ovat samaan aikaan hieman hiipuneet.

Suomen Yrittäjien ja Finnvera Oyj:n yhteistyössä tekemän syksyn pk-yritysbarometrin mukaan rakentamisen suhdanneodotukset ovat säilyneet viime kevään tasolla, kun yleisesti pk-yritysten odotukset ovat samaan aikaan hieman hiipuneet.

Vaikka eri alojen pk-yritysten suhdannenäkymien yhteinen saldoluku onkin laskenut kolme yksikköä kevään tasosta, odotukset ovat edelleen vahvat, sillä barometrin saldoluku on nyt +31. Lukema on selvästi parempi kuin keskiarvo, joka on ollut viimeisen 20 vuoden aikana +16. Toisaalta saldoluku on ollut keväällä 2004 edellisen kerran yhtä alhaalla kuin nyt.

Rakennusalalla pk-yritysten saldoluku on nyt +30. Suhdannenäkymien paranemiseen seuraavien 12 kuukauden aikana uskovia on 35 prosenttia alan yrityksistä ja ennallaan säilymiseen uskoo 60 prosenttia. Heikkeneviin näkymiin uskoo siis ainoastaan 5 prosenttia vastanneista.

Kannattavuuden suhteen rakentamisen pk-yritysten saldoluku on +28. Useimmat vastaajat, 52 prosenttia, uskovat kannattavuuden säilymiseen ennallaan. Sen paranemiseen uskovia on 38 prosenttia ja heikkenemiseen uskovia 10 prosenttia vastanneista yrityksistä.

Rakentamisessa on rekrytointitarvetta ja työvoimapula on kehittämisen esteenä. Tarpeesta huolimatta useimmat alalla eivät usko oman henkilöstönsä määrän kasvuun, sillä 74 prosenttia rakentamisen pk-yrityksistä arvioi määrän olevan ennallaan seuraavan 12 kuukauden kuluttua. Henkilöstönsä kasvua odottaa 23 prosenttia alan yrityksistä ja supistumista 3 prosenttia.

Rakentamisessa viennin kasvuodotukset on nousseet selvästi keväästä. Alan vientiyrityksistä 39 prosenttia uskoo viennin arvon nousevan seuraavan 12 kuukauden aikana. Yrityksistä 59 prosenttia uskoo viennin arvon säilyvän ennallaan ja 2 prosenttia ennakoi sen supistuvan.

Odotukset tuotantokustannusten noususta ovat kohonneet erityisesti rakentamisessa. Yli puolet vastaajista, 53 prosenttia, uskoo tuotantokustannusten nousuun seuraavan 12 kuukauden aikana. Vastaajista 42 prosenttia arvioi tuotantokustannusten säilyvän ennallaan ja 5 prosenttia ennakoi niiden laskevan.

Rakentamisessa selvästi keskimääräistä useammat uskovat merkittävään inflaatioon väli- ja lopputuotteissa. Lopputuotteiden osalta hinnannousuun uskovia on 66 prosenttia, välituotteiden osalta 73 prosenttia ja palkkojen osalta 66 prosenttia. Rakennusalan pk-yritykset odottavat inflaation olevan seuraavan 12 kuukauden aikana lopputuotteissa 4,7 prosenttia, välituotteissa 5,1 prosenttia ja palkoissa 3,8 prosenttia.

Pk-yritysbarometri tehdään kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina ja alueellisina raportteina. Taloustutkimus Oy:n toteuttama syksyn 2007 pk-yritysbarometri perustuu reilun 3800 pk-yrityksen vastauksiin. Mukana on teollisuutta, rakentamista, kauppaa ja palveluita edustavia yrityksiä. Rakennusalalta yrityksiä oli mukana 547.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakentamisen pk-yritysten suhdanneodotukset säilyneet kevään tasolla”

Vastaa