Tiesuunnitelma tekeillä eritasoliittymästä Kehä I:lle Kivikontien kohdalle

Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri ja Helsingin kaupunki laativat parhaillaan tiesuunnitelmaa uudesta eritasoliittymästä Kehä I:lle Kivikontien kohdalle. Valmistuessaan uusi eritasoliittymä korvaa Kivikonlaidan nykyisen liikennevalo-ohjatun tasoliittymän ja parantaa siten liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta Kehä I:llä ja alueen kaduilla.

Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri ja Helsingin kaupunki laativat parhaillaan tiesuunnitelmaa uudesta eritasoliittymästä Kehä I:lle Kivikontien kohdalle. Valmistuessaan uusi eritasoliittymä korvaa Kivikonlaidan nykyisen liikennevalo-ohjatun tasoliittymän ja parantaa siten liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta Kehä I:llä ja alueen kaduilla.

Suunnitelmien mukaan Kivikontie viedään eritasoliittymässä Kehä I:n ali. Liittymään rakennetaan rampit Kivikontieltä Kehälle kaikkiin ajosuuntiin. Liittymästä länteen Kehä I levennetään 3-kaistaiseksi.

Hankkeen yhteydessä parannetaan sekä Kehä I:n suuntaisia että sen poikki meneviä kevyen liikenteen yhteyksiä. Kivikontien länsipuolelle rakennetaan uusi Kehä I:n ylittävä raitti- ja maisemasilta. Joukkoliikenteen pysäkit keskitetään uuteen eritasoliittymään, jolloin vaihtoyhteydet Kehän ja katuverkon bussilinjojen välillä lyhenevät.

Eritasoliittymä edellyttää katujärjestelyjä. Latokartanonkaari jatketaan lännestä Myllypurontielle ja viedään sillalla Kivikontien yli. Kivikontie liitetään Latokartanonkaareen katurampilla Kehä I:n eteläpuolella. Muita katuja, joihin joudutaan tekemään muutoksia, ovat Myllypurontie, Kivikonlaita, Kivikonkaari ja Paukkulantie. Kaduista laaditaan katusuunnitelmat.

Tiesuunnitelmassa määritellään tie- ja katujärjestelyjen edellyttämät aluevaraukset ja arvioidaan parantamistoimenpiteiden vaikutukset ympäristölle ja liikenteelle. Samalla tehdään arvio rakennuskustannuksista. Uuden eritasoliittymän läheisyyteen ja Latokartanon alueelle suunnitellaan myös tarvittavat meluntorjuntatoimenpiteet.

Tiesuunnitelma ja katusuunnitelmat valmistuvat keväällä 2008. Suunnittelukonsulttina toimii Ramboll Finland Oy. Hanke on mukana Uudenmaan tiepiirin Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2008-2011.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tiesuunnitelma tekeillä eritasoliittymästä Kehä I:lle Kivikontien kohdalle”

Vastaa