Länsimetron kustannuksissakin on ollut hankaluuksia, sillä ne ovat nousseet hankesuunnitelman 714 miljoonasta 1186 miljoonaan euroon.

YIT hävisi Länsimetro-oikeudenkäynnin, mutta sai enemmän rahaa

YIT joutuu maksamaan Länsimetro Oy:lle korvauksia kaikkiaan noin 1,6 miljoonaa euroa, päätti käräjäoikeus torstaina. Käräjäoikeus katsoo urakoitsijan olevan vastuussa muun muassa eräistä työmaan viivästyksistä.

Kirjoittaja(t) Seppo Mölsä

Kirjoittaja: Kaisu Moilanen, Helsingin Sanomat

Länsimetro ja YIT haastoivat toisensa metroaseman louhinnasta, ja töiden viivästymisestä.

Kysymys on oikeudenkäynnistä, jossa molemmat osapuolet nostivat kanteita toisiaan vastaan. YIT syytti Länsimetroa muun muassa töiden viivästymisestä sekä väärien louhintaa koskevien tietojen antamisesta.

Urakoitsijan mukaan kallion laatu olisi poikennut huomattavasti annetuista tiedoista ja hidastaneet urakan etenemisen sovitulla tavalla, jolloin yhtiön kalusto ja työntekijät ovat olleet toimettomina työmaalla. Tämä YIT kanne hylättiin.

Länsimetro puolestaan vaati YIT:ltä korvauksia muun muassa metroasemien ylilouhinnasta.

YIT vastuussa viivästyksistä

YIT todettiin itse vastuulliseksi urakan viivästymiseen sen tekemien virheiden vuoksi. YIT joutuu maksamaan tästä viivästyskorvauksia 390 000 euroa Länsimetrolle. Lisäksi urakoitsija joutuu maksamaan ylilouhinnasta korvausta Länsimetrolle noin 600 000 euron verran.

Myös Länsimetrolle koituu maksettavaa käräjäoikeuden tuomion myötä. Länsimetron maksettavaksi koituu urakkaa koskevia maksuja, joita yhtiö on tähän asti kieltäytynyt maksamasta.

Länsimetro oli kieltäytynyt maksamasta laskuja osapuolien riitaantumisen vuoksi. Maksuerät ovat suuruudeltaan 1,7 miljoonaa euroa. Nyt käräjäoikeus määräsi Länsimetron maksamaan laskuerät. Näin Länsimetro jää lopulta tosiasialliseksi maksajaksi, sillä jos summasta vähentää YIT:n länsimetrolle kohdistuvat korvaukset, jää Länsimetron maksettavaksi vielä noin 420 000 euroa.

Käräjäoikeus oli tuomiossaan yksimielinen.

Oikeudenkäynti ja tuomio ovat ensimmäiset länsimetroa koskevat. Mahdollisista länsimetron rakentamista koskevista oikeudenkäynneistä on puhuttu paljon, sillä ne ovat yksi peruste sille, miksi Länsimetron hallitus ei ole julkistanut metrohanketta koskevaa selvitystä lainkaan.

Länsimetron pitäisi nykyisten tietojen mukaan aloittaa liikennöinti elokuussa 2017.

Rakennuslehden juttu kesäkuussa 2016:

Rakennuslehti kertoi viime vuoden kesäkuussa, että YIT on haastanut Länsimetro Oy:n käräjäoikeuteen louhintaurakan kustannuksista. Urakka käsitti Niittykummun ajotunnelin, ratatunnelin ja aseman louhinnan.

Riidassa oli YIT:n mukaan kysymys siitä, että Länsimetro oli antanut virheellisiä tietoja kallion laadusta. Urakka myöhästyi 6,5 kuukautta.

YIT vaati, että Länsimetro velvoitetaan korvaamaan virheellisten lähtötietojen aiheuttamat kustannukset neljä miljoonaa euroa viivästyskorkoineen.

YIT penäsi Länsimetrolta myös maksamattomia lisä- ja muutostyökustannuksia noin 274 000 euron edestä. Vaatimuslistalla oli myös urakan maksueriä 1,8 miljoonan euron edestä. YIT myös vaatii urakka-ajan pidennystä heikon kallioperän aiheuttamien lisätöiden seurauksena.

Louhinnan keskeyttävillä lujitustöillä oli YIT:n mukaan se vaikutus, että työtä ei voitu suorittaa suunnitellulla tavalla ja louhintaan varattu kalusto seisoi toimettomana työmaalla lujitustöiden ajan.

Haastehakemuksen mukaan osapuolet sopivat, että yhteisesti valittu, erittäin kokenut tekninen asiantuntija, Helsingin kaupungin apulaisosastopäällikkö Pekka Holopainen, antaa asiasta yhteisen ja puolueettoman asiantuntijalausunnon.

Holopaisen lausunnossa todetaan, että kallio-olosuhteet ovat olleet oleellisesti huonommat kuin tarjousvaiheessa oli oletettu. Haastehakemuksen mukaan hän esitti, että urakoitsijalle korvataan kohtuullinen osa sen esittämistä kustannuksista.

Asiaa ei saatu sovittua lausunnosta huolimatta.

Länsimetro Oy kiisti YIT:n kannevaatimukset kokonaan sekä perusteen että määrän osalta.

Länsimetron vastauksessa todetaan, että YIT on suorittanut jälkikäteen kohtuuttoman vaikeiksi väittämänsä louhintatyöt metrotunneleissa nopeammin, kuin mihin YIT oli tarjouslaskennassaan ja siihen liittyvissä aikatauluissaan varautunut.

Länsimetron mukaan YIT:n urakka-ajan pidentämistä koskeva vaade oli perusteeton. Sen mielestä urakoitsijalle jo annettu lisäaika kattoi lisääntyneistä yksikkömääristä aiheutuvan lisäajan tarpeen.

YIT:n kannevaatimukset olivat Länsimetron mukaan räikeässä epäsuhteessa YIT:n väittämiin haittoihin nähden, koko urakkasuoritukseen suhteutettuna.

Länsimetron vastauksessa syytettiin YIT:tä urakan myöhästymisestä. Perusteluina oli muun muassa urakoitsijan työmaajohdon pätemättömyydestä johtuva töiden viivästyminen.

 

.

Tätä artikkelia on kommentoitu 5 kertaa

5 vastausta artikkeliin “YIT hävisi Länsimetro-oikeudenkäynnin, mutta sai enemmän rahaa”

  1. Ymmärsinkö oikein, että länsimetro maksaa yitille jo lähtökohtaisestikin kuuluvat maksuerät ja niistä on vähennetty tuo yitille kohdistuva viivästyskorvaus? Tässä tapauksessahan yit on häviäjä?

  2. Taas käräjäoikeuden asenteellisten tuomareiden päätös, joka tulee muuttumaan hovissa.

  3. Kuulostaa hyvin tutulta Länsimetron toiminnalta. Kallioperään liittyviä tietoja on todellakin hankkeen aikana pimitetty ja vasten tahtoisesti luovutettu urakoitsijoiden käyttöön. Yksikköhinta urakoiden määräarviot ovat olleet täysin poskellaan ja ties mitä. Tosin jutusta nyt ei selviä asian kokonaisuus mitenkään ja se, että mitä kaikkea urakan aikana on tehty ja mistä kaikesta Länsimetroa on reklamoitu ja missä vaiheessa. Urakoitsijan tulee kuitenkin olla koko ajan hereillä sen suhteen, että se tuo tilaajan tietoon kaikki mahdolliset ongelmat mitä liittyy pohjatutkimuksiin sekä kallioperä tietoihin tai muutoin urakkasopimuksesta poikkeaviin seikkoihin. Mm. se, että urakoiden yksikkömäärät ovat arvioitu pahasti pieleen, niin näistä tulee ilmoittaa tilaajalle viipymättä, kun asia tulee urakoitsijan tietoon. Tuttua kuitenkin hankkeissa on ollut se, että maksueriä on tilaajan toimesta viivytetty ja lisä- ja muutostyötarjoukset ovat hyväksytty 6 kk myöhässä, kun työt ovat aloitettu ja saatettu loppuun. En olisi niin yllättynyt, että tämä tuomio muuttuu hovissa, jos sinne nyt YIT valituksen tekee. Toivon, niin koska se on monen tahon etu, että asia katsotaan loppuun.

  4. Vai vielä allianssista nämä haaveilevat, järjestäytykää edes oikeusasteita varten.

Vastaa

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi