Vesijohtoina käytettävien muovisten PEX-putkien laadussa on suuria eroja jopa saman valmistajan tuotteissa, kertoo tutkimus.

Tutkimus: Muoviputkien laadussa luvattoman paljon eroja – lisää testausta tarvitaan

Vesijohtoina käytettävien muovisten PEX-putkien laadussa on suuria eroja jopa saman valmistajan tuotteissa, kertoo tutkimus.

Kirjoittaja(t) Rakennuslehti

Ympäristöministeriön tiedottaman tutkimuksen mukaan tasalaatuisempien tuotteiden valmistamiseksi pitäisi kehittää tehtaiden tuotantoprosessin omavalvontaa ja lisätä tuote-erien testausta.

Tutkimuksessa selvitettiin kemikaalien, erityisesti tert-butyylialkoholin (TBA), liukenemista muoviputkista talousveteen.

Kemikaaleja liukenee muovisista PEX-putkista eniten siinä vaiheessa, kun putki otetaan käyttöön. Siksi kiinteistön vesijärjestelmän käyttöönottovaiheessa tehtävä huuhtelu on tärkeää.

Putkistosta veteen liuenneiden aineiden aiheuttamia terveysriskejä voidaan pienentää juoksuttamalla vesi kylmäksi ennen sen ottamista juotavaksi tai ruoanlaittoon. Muutenkin veden runsas käyttö muutamien kuukausien ajan putkiston käyttöönoton jälkeen on suositeltavaa.

TBA ei haise eikä maistu vaarallisina pitoisuuksina

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa TBA:n liukenemisesta PEX-putkista sekä lyhytaikaisessa tuotehyväksyntätestauksessa että pitkäaikaisessa käytössä.

Tiedotteen mukaan vasta-asennettujen kylmän ja lämpimän veden PEX-putkien aiheuttamia haju- ja makuhaittoja on todettu eri puolilla Suomea, erityisesti vuonna 2014.

Haju- ja makuvirheen ovat aiheuttaneet putkista liuenneet kemikaalit kuten metyyli-tert-butyylieetteri (MTBE), etyyli-tert-butyylieetteri (ETBE), tert-amyylimetyylieetteri (TAME) ja tert-butyylialkoholi (TBA). Näille ei ole EU:ssa asetettu terveysperusteista raja-arvoa juomavedessä.

MTBE, ETBE ja TAME haisevat ja maistuvat vedessä pitoisuuksina, joista ei ole haittaa terveydelle.

Sen sijaan TBA ei haise eikä maistu pitoisuudessa, joka voi olla terveydelle haitallinen. Talousvedessä havaittu haju ja maku kuitenkin usein ilmaisevat myös sen, että TBA:n pitoisuus voi olla korkea ja mahdollisesti ylittää talousvedelle ehdotetun raja-arvon.

Perusteita TBA:n hyväksymisrajoiksi tuotehyväksyntään

Tutkimuksessa esitetään perusteita TBA:n hyväksymisrajoille käytettäväksi rakentamismääräyksissä, tuotehyväksynnässä ja talousveden laadun valvonnassa.

Tällä hetkellä tyyppihyväksyntäasetuksissa on määritelty tuotteiden vaatimukset, mutta tyyppihyväksyntä on valmistajalle vapaaehtoinen. PEX-putkien kelpoisuus talousveden johtamiseen arvioidaan materiaalikoostumuksen ja tuotteen testausten perusteella.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arvion mukaan TBA:n terveysperusteinen raja-arvo talousvedessä on 500 µg/l. Tutkimuksen mukaan raja-arvoa voidaan käyttää talousveden laadun valvonnassa ja määritettäessä tuotetestauksen raja-arvoa.

Tutkimuksessa laadittiin myös ehdotus näytteenottotavaksi, jolla voidaan yhtenäistää talousveden laadun valvontaa.

Tutkimuksen tekivät FT Martti Latva, DI Tuija Kaunisto ja DI Aino Pelto-Huikko Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) Vesi-Instituutti WANDERista sekä FM Jari Kiuru VTT Expert Services Oy:stä. Kemikaalien terveysvaikutusten asiantuntija tutkimusryhmässä oli tutkimusprofessori Hannu Kiviranta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Tutkimus: Muoviputkien laadussa luvattoman paljon eroja – lisää testausta tarvitaan”

  1. Kaivakaa samalla esiin se 90-luvulla Kansanterveyslaitoksella tehty vertailututkimus sisäpinnan bakteerikasvustoista niin ei niin innosta käyttää näitä terveyspommimateriaaleja jatkossa.

Vastaa

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi