Kokeile kuukausi maksutta

Jättimäisen Laakson yhteissairaalan ja Kansallismuseon laajennuksen asemakaavojen muutokset hyväksyttiin Helsingin valtuustossa

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19. tammikuuta sekä Laakson yhteissairaalan asemakaavan muutoksen että Suomen Kansallismuseon laajennuksen mahdollistavan asemakaavan muutoksen.

Laakson sairaalakampus sijoittuu tiiviin kantakaupunkirakenteen ja vehreän Keskuspuiston väliin. Kuva: Arkkitehtiryhmä Latu

Nykyistä Laakson sairaalan aluetta koskeva asemakaavan muutos mahdollistaa uuden sairaalakampuksen rakentamisen. Alueelle on tarkoitus sijoittaa laaja-alaisesti pääkaupunkiseudun psykiatrista sairaanhoitoa sekä puolet Helsingin sairaalan sairaalatoiminnoista. Sairaalasta tulee Helsingin kaupungin sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yhteinen.

Kaavassa on tavoitteena sijoittaa Laakson alueelle sairaalatoimintoja tukipalveluineen ja logistiikkatiloineen yhteensä noin 160000 kerrosneliömetriä, joista olemassa oleviin, säilytettäviksi aiottuihin sairaalarakennuksiin on tarkoitus noin 22000 kerrosneliötä. Uudisrakentamista olisi siis lähes 140000 neliötä. Kokonaiskerrosalasta vajaat 30000 neliötä tulisi maan alle.

HUS ja Helsingin kaupunki ovat suunnitelleet uutta sairaalaa ja sairaalahanketta samanaikaisesti asemakaavan valmistelun kanssa. Sairaalan uusi päärakennus tulee Urheilukadun varteen. Kaupunkilaisten palautteen perusteella kaavaa muutettiin muun muassa päärakennuksen osalta niin, että siitä tulee osittain matalampi kuin aiemmin kaavailtiin ja se on myös siirretty etäämmälle kadusta, jolloin Urheilukadun asuinkatumainen luonne säilyy. Alueen vehreään pohjoisosaan on tarkoitus rakentaa uudisrakennus, jossa tarjotaan lapsia ja nuoria palvelevaa psykiatrista hoitoa. Kolmas, alueen itäosaan suunniteltu uudisrakennus osoitetaan myös psykiatrisen hoidon käyttöön.

Laajamittaisen uudisrakentamisen mahdollistamiseksi on sairaala-alueelta tarkoitus purkaa useampia rakennuksia, muun muassa terveysasema ja neljä asuinkerrostaloa, ja rakentaa tontin eteläpuoliskolla sijaitseva luonnontilan kaltaisena säilynyt sairaalapuiston osa. Sairaalaan on tarkoitus sijoittaa yhteensä noin 930 sairaansijaa, poliklinikka- ja tukipalvelutiloja sekä maanalainen pysäköintilaitos enintään 650 autolle. Alueelle saa sijoittaa myös tutkimus-, koulutus- ja liiketiloja sekä päiväkodin.

Tontin pohjoisosien arvokkaat 1920–30-lukujen vaihteen sairaalarakennukset ja 1950-luvun entinen tuberkuloositoimisto peruskorjataan. Sairaalarakennukset muutetaan poliklinikkakäyttöön sekä hallinnon, koulutuksen ja tutkimuksen tiloiksi. Sairaalapuutarha kunnostetaan.

Sairaalan rakennushanke ajoittuu tämänhetkisen aikataulun mukaan vuosille 2022–2030. Rakennushankkeen toteuttaa Laakson yhteissairaalan allianssi.

Kansallismuseon laajennus pääosin maan alle

Etu-Töölössä sijaitsevan Suomen Kansallismuseon asemakaavan muutos mahdollistaa uudisosan rakentamisen museon päärakennuksen yhteyteen sen suojeluarvot huomioiden. Uudisrakennuksen tilat on tarkoitus sijoittaa museon pohjoispuolen pihapuiston alueelle suurimmaksi osaksi maan alle jättäen tilaa terassialueille, näyttelyille ja ulkotapahtumille.

Kaava mahdollistaa myös Halkopihan ja Linnanpihan kattamisen valokatteella. Muuriin saa avata uudet portit Mannerheimintien ja Töölönkadun suuntaan. Uuden ilmanvaihtorakennuksen saa sijoittaa Töölönkadun puolen uuden sisäänkäynnin viereen.

Kansallismuseon uudisrakennuksen ja olemassa olevien rakennusten maanpäällinen ja maanalainen kerrosala on yhteensä 19200 kerrosneliömetriä. Uuden kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 5200 kerrosneliömetrillä, josta 4200 kerrosneliömetriä on maanalaista.

Laajennuksen tavoitteena on, että Kansallismuseossa voidaan järjestää suuria ja vaativia kansainvälisiä näyttelyitä, joihin nykyiset tilat ovat liian pienet.

Laajennuksen suunnittelusta järjestettiin kaksivaiheinen EU:n laajuinen suunnittelukilpailu. Joulukuussa 2019 JKMM Arkkitehtien ja Rambollin yhteenliittymän laatima ehdotus Atlas julistettiin voittajaksi.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Jättimäisen Laakson yhteissairaalan ja Kansallismuseon laajennuksen asemakaavojen muutokset hyväksyttiin Helsingin valtuustossa”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat