RT:n uusi puheenjohtaja kaipaa laatukeskustelua ja kulttuurinmuutosta

”Rakennusala kaipaa arvokeskustelua laadusta. Prosesseja ja mittareitakin tärkeämpää laadun parantamisessa on kulttuurimuutos, joka edellyttää arvoja ja johtajuutta. Arvot ovat kaiken päätöksenteon ja käytöksen perusta. Kun puhumme laadusta, erityisesti parannettavaa näen johtajuudessa ja oman esimerkin näyttämisessä”, sanoo YIT Oyj:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi.

Rakennusministeriö on kiinteistö- ja rakennusalan tavoite hallitusneuvotteluissa

Kiinteistö- ja rakentamisalan järjestöistä koostuva Kira-foorumi on asettanut kolme hallitusohjelmatavoitetta. Rakennetun ympäristön hallinto on koottava yhteen, osaamisen ja työvoiman saatavuus on turvattava ja Suomesta on tehtävä maailman kilpailukykyisin ympäristö

Tunteita herättävä asetus tuulivoimamelusta lausunnoille, sallisi 45 desibelin melun

Valtioneuvoston tuulivoimamelua koskeva asetusluonnos lähtee tänään 18.11.2014 lausunnoille. Ulkomelutaso saisi olla päivällä korkeintaan 45 desibeliä ja yöllä 40 desibeliä pysyvän ja vapaa-ajan asutuksen lähellä. Impulssimaisen, kapeakaistaisen melun osalta ohjearvo on 5 desibeliä pienempi.

Uusi nettipalvelu auttaa kotitalouksia ja rakentajia kohtaamaan toisensa

Palkkaus.fi on avannut työntekijöille uuden palvelun, joka auttaa työntekijöitä ja heitä palkaavia kotuitalouksia löytämään toisensa nykyistä helpommin. Palvelun avulla ammattilainen voi löytää lisää töitä ja myös mainostaa osaamistaan sosiaalisen median kautta tai suoraan kotitalouksille.