Kokeile kuukausi maksutta

Laukaan sortunut maneesi oli toteutettu osin jopa ilman suunnitelmia

Helmikuussa 2013 sortuneen Laukaan maneesin tutkinnassa on selvinnyt, että rakennus oli toteutettu puutteellisilla suunnitelmilla ja osin jopa ilman suunnitelmia. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan perustussuunnitelmia sekä konepajatyön suunnitelmia ei ollut tehty. Rakennus ja rakenteet oli toteutettu ilman yksityiskohtaisia suunnitelmia.

Helmikuussa 2013 sortuneen Laukaan maneesin tutkinnassa on selvinnyt, että rakennus oli toteutettu puutteellisilla suunnitelmilla ja osin jopa ilman suunnitelmia. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan perustussuunnitelmia sekä konepajatyön suunnitelmia ei ollut tehty. Rakennus ja rakenteet oli toteutettu ilman yksityiskohtaisia suunnitelmia.

Kuuntele juttu

Jo tutkinnan alkuvaiheessa selvisi, että sortuma tapahtui hallin pääkannattajina olleiden teräskehien pettämisen vuoksi. Lumikuorma katolla oli selvästi pienempi kuin mitä kelvollisen katon tulisi kestää. Tutkinnassa on nyt selvitetty teräskehien suunnittelun ja hitsaustyön onnistumista sekä materiaalien asianmukaisuutta.

Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan rakennesuunnittelu jakautui kahdelle suunnittelijalle, joiden kesken syntyi väärinkäsitystä kuormalaskennassa. Virhe johti merkittävään alimitoitukseen, eli suunniteltu rakenne oli merkittävästi normeissa vaadittua heikompi.

Myös hitsausliitoksissa oli puutteita, kuten liian pienet hitsimitat, puutteelliset railomuodot sekä hitsien huokoisuus. Kehärakenteet olivat myös geometrialtaan sellaisia, että mahdollisuudet joidenkin liitosten kunnolliseen hitsaamiseen olivat vähäiset.

Rakenteen jatkuvaa sortumista ei ollut estetty eli teräskehän pettäminen johti aina seuraavan kehän pettämiseen. Rungon useat kriittiset liitokset ja pitkät kehävälit mahdollistivat nopean sortuman.

Rakenteissa käytetyt materiaalit olivat kuitenkin suunnitelmien mukaisia, toisin sanoen materiaalien lujuusluokat vastasivat suunnitelmissa ja materiaalitiedoissa esitettyjä.

Tapahtumapaikalla tehtyjen havaintojen ja paikalla olleiden kertoman perusteella sortuma todennäköisesti alkoi ratsukoiden käyttämän sisäänkäynnin läheltä teräskehän niin sanotun olka- tai kainaloliitoksen petettyä.

Mainitut ongelmat viestivät siitä, että suunnittelussa, työn toteutuksessa, valvonnassa ja kokonaisuuden hallinnassa, eli rakennusprosessissa kokonaisuudessaan, on ollut merkittäviä puutteita.

Tutkintaryhmä jatkaa edelleen tapauksen analysointia ja tutkintaselostuksen laatimista. Selostus valmistuu vuoden 2013 lopussa.

Tätä artikkelia on kommentoitu 2 kertaa

2 vastausta artikkeliin “Laukaan sortunut maneesi oli toteutettu osin jopa ilman suunnitelmia”

 1. Onnettomuustutkintakeskuksen välitiedote Laukaan maneesisortuman onnettomuustutkinnasta osoitti, että maneesin rakentamisessa on mennyt kaikki mahdollinen pieleen. Tutkintaryhmän yhteenvedon mukaan rakennusprosessissa kokonaisuudessaan on ollut merkittäviä puutteita.

  Syntilista on synkkä: kahden rakennesuunnittelijan välillä syntyi väärinkäsitys kuormalaskennassa ja se johti merkittävään alimitoitukseen, hitsausliitoksissa oli puutteita, kehärakenteiden geometrian vuoksi liitosten kunnolliseen hitsaukseen ei juuri ollut mahdollisuuksia, rakenteen jatkuvaa sortumista ei ollut estetty ja rungon useat kriittiset liitokset mahdollistivat nopean sortuman, toteutus tapahtui puutteellisilla suunnitelmilla ja osin ilman suunnitelmia. Puutelistan perusteella voi päätellä, ettei Laukaan silloinen rakennusvalvonta ole vaatinut suunnitelmakuvien toimittamista.

  Teräsrakenteisiin erikoistunut Jouko Lamminen Vantaan rakennusvalvonnasta sanoi jo helmikuussa Rakennuslehdelle Laukaan rakennusvalvonnasta saamiensa suunnitelmakuvien perusteella, että näyttää siltä, ettei siellä ole ollut kaikkia maneesiin liittyviä suunnitelmia. Kuvista ei löytynyt kehäpilareiden pituussuuntaisia jäykistyksiä, rakennuksen päädyissä ei ollut nurjahdustukia, liitoskohdat olivat kriittisiä ja momenttinurkissa ei näkynyt jäykistyksiä systeemiviivojen epäkeskisyydestä huolimatta. ”On mahdollista, että rakennus on pysynyt pystyssä pyhällä hengellä”, hän arvioi silloin.

  Onnettomuustutkinta päättelee, että sortuma alkoi todennäköisesti ratsukoiden käyttämän sisäänkäynnin läheltä teräskehän niin sanotun olka- tai kainaloliitoksen petettyä. Tutkintaryhmä saa lopullisen selostuksensa valmiiksi tämän vuoden lopussa. Se ei anna välitiedotteessaan mitään kehotuksia koskien vastaavanlaisia rakennuksia.

  Lamminen luki tiedotteen maneesisortuman tutkinnasta. ”Tämä paljastaa, että useat osatekijät ovat vaikuttaneet tapahtuneeseen. Rakentamisessa on tehty suurin piirtein kaikki virheet. Suunnittelussa on töpeksitty ja toteutuksessa myös. Se ei selviä tiedotteesta, onko siellä ollut myös käytönaikaisia merkittäviä puutteita, esimerkiksi teräksien ruostumisia”, hän sanoo.

  Lamminen muistuttaa, että nyt keskitytään laajarunkoisten hallien ongelmiin, niitä on pohtimassa parikin työryhmää. ”Tällaisissa normaalikokoisissa, pk-yritysten toteuttamissa halleissa on kuitenkin olemassa isot riskit. Niiden osalta kokonaishallinta puuttuu. Niiden kokonaismäärää ei edes tiedetä. Pitäisi katsoa, millaisia suosituksia esimerkiksi rakennusvalvonnoille ja kiinteistönomistajille pitäisi antaa niiden tarkastuksista.”

  Hän pitää hölmönä keskittymistä pelkästään suuronnettomuuden uhan alla olevien rakennusten rakennusturvallisuuteen. ”Suuronnettomuus on tapahtunut jo silloin, kun yksi lapsi on kuollut. Se on kansallinen häpeä. Siksi esimerkiksi ratsastuskäytössä olevien maneesien riskejä pitäisi katsoa, vaikka ne eivät ole laajarunkoisia.”

  1. Tällaisissa normaalikokoisissa, pk-yritysten toteuttamissa halleissa on kuitenkin olemassa isot riskit. Niiden osalta kokonaishallinta puuttuu..
   PK-yritykset eivät tee yhtään enempää virheitä kuin isotkaan – ehkä päinvastoin. Riskien hallinta saatta olla jopa paremmalla tasolla, kun yrityksen johto on lähellä työmaata. Täysin asiatonta leimata pk-yrityksiä tässä yhteydessä

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat